Image

Platzer satsar på utvecklingsprojekt

Bolag Platzers fastighetsvärde har vuxit med 28 procent per 30 juni 2015 jämfört med samma datum föregående år. En medveten strategi är att utvecklingsprojekten skall svara för en allt större del av tillväxten framåt.
Publicerad den 7 Juli 2015
P-G Persson. Bild: Platzer
P-G Persson.

Siffror för första halvåret:

Hyresintäkterna ökade till 283 miljoner kronor (261).

Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 procent till 126 miljoner kronor.

Periodens resultat uppgick till 242 miljoner kronor (85).

Fastighetsvärdet ökade till 9 192 miljoner kronor (8 343).

Eget kapital per aktie uppgick till 32,76 kronor (30,98).

Resultat per aktie uppgick till 2,53 kronor (0,88).

Betydande ökning av pågående större projekt och möjliga större utvecklingsprojekt

Platzers vd, P-G Persson, kommenterar:

– Platzers fastighetsvärde har vuxit med 28 procent per 30 juni 2015 jämfört med samma datum föregående år. Tillväxten har skett genom nettoförvärv av fastigheter samt fastighets- och projektutveckling. Andelen pågående projekt och möjliga byggrätter fortsätter att öka. En medveten strategi är att utvecklingsprojekten skall svara för en allt större del av vår tillväxt framåt. Våra större pågående projekt fortskrider enligt plan och kommer att ge en positiv kassapåverkan i slutet av 2015 och framåt.

– Vår ambition är att ta en mycket aktiv roll i stadsutvecklingen runt våra fastigheter tillsammans med kommunerna och andra aktörer och på det sättet skapa förutsättningar att utveckla de enskilda fastigheterna. Ett exempel är norra Högsbo där Platzer som största fastighetsägare är drivande part för en omvandling av området till blandstad. I både Gårda och Gamlestaden har vi flera möjliga projekt som tillsammans medverkar till en fortsatt utveckling av dessa båda områden. Det blir en intressant höst - där vi ser fram emot att vara med och bidra till utvecklingen av Göteborg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem laddar förvärvsbössan

Bolag Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över och Corem påverkas av osäkerheten, men bedömer sig stå väl rustat och ha goda framtidsutsikter. Företaget har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Företagets vd Eva Landén berättar för Fastighetssverige hur de arbetar med förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY