Image

Peab: Bättre resultat än väntat

Bolag Peabs rörelseresultat för Q2 kom in något högre än analytikernas förväntningar. Även orderingången var bättre medan omsättningssiffrorna var lägre än förväntat.
Publicerad den 17 Augusti 2018
Jesper Göransson, vd på Peab. Bild: Peab
Jesper Göransson, vd på Peab.

Rörelseresultatet uppgick till 677 Mkr (631) mot väntade 649 Mkr, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 13 453 Mkr (12 791) mot väntade 14 039 Mkr, enligt SME Direkt.

Orderingången uppgick till 16 257 miljoner kronor (12 880), mot väntade 15 807 Mkr.

Q2-siffrorna:
• Nettoomsättning 13 453 Mkr (12 791)
• Rörelseresultat 677 Mkr (631)
• Rörelsemarginal 5,0 procent (4,9)
• Resultat före skatt 673 Mkr (617)
• Resultat per aktie 1,94 kr (1,78)
• Orderingång 16 257 Mkr (12 880)
• Kassaflöde före finansiering -704 Mkr (-1 105)

– Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning. Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Peabs vd Jesper Göransson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY