Image
Jesper Göransson, vd för Peab.
Jesper Göransson, vd för Peab. Bild: Peab

Peab ändrar redovisningsprinciper avseende projekt med svenska bostadsrättsföreningar

Bolag Peab har erhållit brev och avstämningsskrivelser från Finansinspektionen avseende frågan huruvida svenska bostadsrättsprojekt ska konsolideras i Peabs koncernredovisning. Den 28 januari 2020 erhöll Peab ytterligare en skrivelse där det framgår att det är Finansinspektionens uppfattning att konsolidering ska ske. Peab har att inkomma med svar innan Finansinspektionen fattar sitt slutliga beslut.
Publicerad den 19 Februari 2020

Det är fortsatt Peabs uppfattning att Peab inte har bestämmande inflytande över bostadsrättsföreningar från den tidpunkt då avtal tecknats avseende marköverlåtelse och totalentreprenad och att konsolidering därmed ej ska ske enligt bestämmelser i IFRS 10 Koncernredovisning. Detta är en slutsats som delas av Peabs revisorer. Dessa principer har under flera år tillämpats av ett antal aktörer och det har bevisligen funnits utrymme för olika tillämpningar bland börsföretag under denna tid.

Peab gör bedömningen att det inte finns några utsikter att ändra Finansinspektionens uppfattning och har därför beslutat att oberoende av Finansinspektionens beslut i ärendet ändra redovisningsprinciperna från och med den 1 januari 2020. Det innebär därmed att projekt med svenska bostadsrättsföreningar kommer att konsolideras i Peabs räkenskaper från 2020 och omräkningstal för 2019 kommer att publiceras.

Peabs riskbild och finansiella position ändras inte på grund av den förändrade redovisningen. Förändringen påverkar inte heller Peabs finansieringsavtal.

För att skapa tydlighet och möjlighet för marknaden att följa Peabs utveckling avseende bostadsprojekt i egen regi kommer Peab att presentera även en operativ redovisning där dessa projekt i Sverige, Norge och Finland kommer att redovisas med intäkt redovisad över tid i takt med att projekten successivt färdigställs. Även finansiella nyckeltal som t ex nettoskuld kommer att redovisas med hänsyn tagen till dessa förutsättningar. Detta är också den modell Peab idag och fortsättningsvis kommer att använda för sin interna styrning.

Peab kommer att presentera omräknade resultat- och balansräkningar samt nyckeltal för 2019 i god tid före avlämnandet av årets första kvartalsrapport. Även omräknade operativa räkenskaper kommer att publiceras.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Från fem till 23 våningar – Sickla stationshus blir kommunikationsnav

Bygg/Arkitektur Atrium Ljungberg ska bygga ett 23-våningshus i Sickla för bland annat kontor, restaurang och tunnelbaneuppgång med biljetthall. Redan nu har man påbörjat de grundläggande arbetena för den kommande tunnelbaneuppgången och Stationshuset planeras stå klart 2024.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY