Image
Liia Nõu, vd för Pandox.
Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox vinner tvist mot Skatteverket

Juridik Förvaltningsrätten i Stockholm har nu meddelat dom och bifallit Pandox talan i bolagets tvist med Skatteverket. Domen innebär att den beskattningshöjning som Skatteverket beslutade om 2019 undanröjs.
Publicerad den 28 Februari 2022

Pandox har under prövningen i förvaltningsrätten haft anstånd med betalningen av den tillkommande skatten med anledning av osäkerheten om prövningens rättsliga utfall. Skattetvisten har gällt koncernens internprissättning.
Förvaltningsrätten delar Pandox uppfattning att koncernen har hanterat sin internprissättning korrekt. Skatteverket meddelade under den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten att de gav Pandox rätt i frågan om skattetillägg om cirka 53 miljoner kronor, varvid skattetillägget avskrevs i sin helhet. Pandox har inte reserverat för några skattekostnader avseende det aktuella målet.

Om Skatteverket skulle överklaga är det Pandox bedömning att Kammarrätten kommer att fastställa förvaltningsrättens dom. Även om Skatteverket vid ett eventuellt överklagande skulle vinna framgång i kammarrätten är effekten för bolagets del ändå begränsad då Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal med samtliga länder som höjningen är hänförlig till, vilka undanröjer den dubbelbeskattning som Skatteverkets beslut innebär.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lämnar John Mattson för vd-stolen på Tilia: "Roligt att få ta ett helhetsansvar"

Bolag Tilia Fastigheter har gjort klart med en ny vd. Framöver kommer bolaget ledas av Christina Hansson som ansluter från John Mattson där hon varit förvaltningschef. För Fastighetssverige ger Christina Hansson sin syn på uppdraget, Tilias position och om hur det är att verka i noterad kontra familjeägd miljö.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige