Image

Pandox: Terrorpåverkan i linje med förväntat

Bolag Pandox levererar en stabil Q2-rapport med drygt tioprocentiga ökningar av intäkter och driftnetto från fastighetsförvaltningen. Operatörsverksamheten påverkas negativt av efterdyningarna kring terrordådet i Bryssel. Q2-driftnettot påverkades negativt med uppskattningsvis 28 miljoner kronor. Den sammanlagda negativa påverkan uppskattas fortsatt till 40 miljoner kronor för helåret.
Publicerad den 18 Augusti 2016
Anders Nissen. Bild: Pandox
Anders Nissen.

Q2-siffrorna:
Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 464 (388) MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 398 (312) MSEK. Ökningen var 13 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 125 (146) MSEK. Minskningen var 15 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
Den negativa effekten på driftnettot från Operatörsverksamhet, hänförligt till terrordåden i Bryssel, uppskattas till cirka 28 MSEK.
EBITDA uppgick till 491 (439) MSEK.
Periodens resultat uppgick till 474 (651) MSEK.
Cash earnings uppgick till 354 (319) MSEK.

Vd Anders Nissen:
- Pandox redovisar robust tillväxt och en god resultatutveckling i det andra kvartalet. Hyresintäkter och driftnetto från Fastighetsförvaltning ökade med 10 respektive 13 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Drivkrafterna var en fortsatt god hotellmarknad med en stark utveckling i Sverige, Finland, Danmark och Tyskland där efterfrågan var hög i både större städer och regionala centralorter. De tidigare förvärvade 18 hotellfastigheterna i Tyskland visade god tillväxt och lönsamhet och utvecklades sammantaget något bättre än marknaden som helhet. Operatörsverksamhet påverkades negativt av terrordåden i Bryssel i slutet av mars. Den negativa effekten på driftnettot i det andra kvartalet uppgick till cirka 28 miljoner kronor, respektive cirka 35 miljoner kronor för första halvåret, vilket är i linje med vad vi tidigare kommunicerat.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lämnar John Mattson för vd-stolen på Tilia: "Roligt att få ta ett helhetsansvar"

Bolag Tilia Fastigheter har gjort klart med en ny vd. Framöver kommer bolaget ledas av Christina Hansson som ansluter från John Mattson där hon varit förvaltningschef. För Fastighetssverige ger Christina Hansson sin syn på uppdraget, Tilias position och om hur det är att verka i noterad kontra familjeägd miljö.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige