Image
Liia Nõu, vd för Pandox.
Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox: Stark återhämtning i takt med lättade restriktioner

Bolag Pandox redovisar ett miljardresultat för första kvartalet, men större delen av resultatet beror på orealiserade värdeförändringar av derivat.
Publicerad den 27 April 2022

Januari–mars 2022
• Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 634 (554) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 13 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 543 (462) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 13 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till -49 (-80) MSEK
• EBITDA uppgick till 467 (350) MSEK, en ökning med 33 procent
• Cash earnings uppgick till 180 (85) MSEK, motsvarande 0,97 (0,49) SEK per aktie
• Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 279 MSEK respektive 930 MSEK
• Periodens resultat uppgick till 1 044 (36) MSEK, motsvarande 5,67 (0,22) SEK per aktie
• Den 28 februari biföll Förvaltningsrätten Pandox talan i tidigare kommunicerad tvist med Skatteverket avseende Pandox internprissättning
• Den 31 mars ingick Pandox avtal om avyttring av Mora Hotell & Spa. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 114 MSEK före uppskjuten skatt och överstiger Pandox interna värdering. Frånträde sker omkring den 2 maj

Kommentar från vd Liia Nõu:
– Det första kvartalet inleddes svagt på grund av restriktioner och normal säsongsvariation, men avslutades starkt när restriktionerna lättades i många länder och hotellmarknaden vann tillbaka förlorad mark från vinterns omikronrelaterade svacka. I linje med tidigare utvecklades inhemska och regionala hotellmarknader bäst, men skillnaden mot större städer minskade, vilket är ytterligare ett steg mot en normalisering av hotellmarknaden.
Den generella uppfattningen i hotellmarknaden är att vi nu gått in en mer stabil fas, vilket lägger grunden för mer uthållig efterfrågan från både fritidsresenärer och affärsresenärer samt större möten och events.
Det mycket tragiska kriget i Ukraina har påverkat mig och mina kollegor på ett medmänskligt plan. För Pandox har det varit viktigt att bidra på de sätt vi kan. Förutom ett rent ekonomiskt bidrag till UNICEF är jag mest stolt över att vi på flera av våra hotell i Operatörsverksamhet, främst i Tyskland, erbjudit hotellrum för de människor som flytt kriget.

– För jämförbara enheter ökade Pandox totala nettoomsättning och totala driftnetto med 36 procent respektive 24 procent under det första kvartalet jämfört med motsvarande period 2021. Bidragande faktorer var ett gradvist ökat resande hos såväl privatpersoner som företag samt en mycket god snittprisutveckling i flera marknader. Jämförelseperioden 2021 var dock svag. Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet var cirka 40 (16) respektive 31 (11) procent i det första kvartalet. I mars uppgick beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet till cirka 51 (18) respektive 44 (12) procent.

– I takt med att kvartalet fortlöpte noterades en ökad efterfrågan på samtliga hotellmarknader, om än i skiftande tempo och från olika utgångslägen. Generellt var efterfrågan högst i inhemska och regionala städer med beläggningsgrader som på flera håll, främst i Norden och Storbritannien, låg väl i linje med 2019 års nivåer under senare delen av kvartalet. Den tyska hotellmarknaden visade goda tendenser men hölls tillbaka av restriktioner som lyftes först den 20 mars.
Särskilt positivt är att efterfrågan i många större städer, till exempel London, på allvar börjat återvända och nu befinner sig på de högsta nivåerna sedan pandemins utbrott.

– I slutet av kvartalet ingick vi avtal om avyttring av hotellfastigheten som inrymmer Mora Hotell & Spa i Mora, Sverige, till Cibola Holding AB. Avyttringen är i linje med Pandox strategi att löpande optimera portföljen med fokus på hotellfastigheter i strategiska lägen och sker till ett attraktivt pris som överstiger Pandox interna värdering.

– Vi är i en fas med minskad osäkerhet kring covid-19 och förutsättningarna för fortsatt återhämtning i hotellmarknaden är goda. Betalningsviljan för hotellboende är hög vilket till viss del kompenserar för ett lägre internationellt resande och lägre efterfrågan på stora möten. Utblicken för mässor och möten är positiv och efterfrågan förväntas öka i det andra kvartalet och i synnerhet under det andra halvåret. Ett ökat internationellt flygburet resande förväntas också gynna mer internationella destinationer, framförallt Bryssel, vilket kommer att vara särskilt positivt för affärssegmentet Operatörsverksamhet.

– Vi kan konstatera att hotellefterfrågans priselasticitet hittills varit låg, vilket beror på ett stort uppdämt resebehov efter covid-19. Möjligheterna att hantera högre kostnader genom högre rumspriser, utan att efterfrågan påverkas negativt, bedöms för närvarande vara goda. Högre rumspriser påverkar Pandox rörliga hyresintäkter i affärssegmentet Fastighetsförvaltning positivt. Högre rumspriser gör det också möjligt att kompensera för eventuell kostnadsinflation i affärssegmentet Operatörsverksamhet.

– Vi bedömer att Pandox under 2022 kan uppvisa god organisk tillväxt i både intäkter och resultat.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lämnar John Mattson för vd-stolen på Tilia: "Roligt att få ta ett helhetsansvar"

Bolag Tilia Fastigheter har gjort klart med en ny vd. Framöver kommer bolaget ledas av Christina Hansson som ansluter från John Mattson där hon varit förvaltningschef. För Fastighetssverige ger Christina Hansson sin syn på uppdraget, Tilias position och om hur det är att verka i noterad kontra familjeägd miljö.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige