Image
Liia Nõu, vd för Pandox.
Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox: God hotellefterfrågan under större delen av kvartalet

Bolag Pandox redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Publicerad den 10 Februari 2022

Hyresintäkterna uppgick till 606 miljoner kronor (523), en ökning med 15,9 procent mot föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 974 miljoner kronor (687).

Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 542 miljoner kronor (478). Ökningen för jämförbara enheter var 14 procent justerat för valutakurseffekter

Förvaltningsresultatet uppgick till 195 miljoner kronor (62), en ökning med 214,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 463 miljoner kronor (-362).

Resultatet efter skatt blev 258 miljoner kronor (-305).

Resultat per aktie hamnade på 1,41 kronor (-1,63).

Ingen utdelning föreslås (0).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 173,54 kronor (167,60).

Hotellefterfrågan var god under större delen av det fjärde kvartalet, även om den mattades av under senare delen med anledning av omikronvarianten. Det skriver Pandox vd Liia Nõu i rapporten för det fjärde kvartalet.

"Inhemska och regionala hotellmarknader utvecklades bäst även i det fjärde kvartalet – återigen med Storbritannien i topp. I de nordiska länderna var beläggningsgraden i regionala marknader periodvis väl i linje med 2019 års nivåer", skriver hon.

I linje med tidigare besked utgjordes huvuddelen av intäkterna av kontrakterade minimihyror och fasta hyror inom fastighetsförvaltningen men bidraget från omsättningsbaserade hyror och intäkter från operatörsverksamheten ökade jämfört med det tredje kvartalet.

Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet var cirka 51 procent (22) respektive 38 procent (12) procent i det fjärde kvartalet.

Pandox har inte gett några rabatter på hotellhyror men gör temporära förändringar i betalningsvillkor när det anses möjligt och lämpligt. Under det fjärde kvartalet har hyror inkommit enligt ursprungliga och temporära betalningsvillkor, skriver bolaget.

Per utgången av det tredje kvartalet uppgick kundfordringar hänförliga till uppskjutna hyror under temporära betalningsvillkor till motsvarande 590 miljoner kronor, jämfört med 649 miljoner kronor vid utgången av det tredje kvartalet.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lämnar John Mattson för vd-stolen på Tilia: "Roligt att få ta ett helhetsansvar"

Bolag Tilia Fastigheter har gjort klart med en ny vd. Framöver kommer bolaget ledas av Christina Hansson som ansluter från John Mattson där hon varit förvaltningschef. För Fastighetssverige ger Christina Hansson sin syn på uppdraget, Tilias position och om hur det är att verka i noterad kontra familjeägd miljö.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige