Image

Över 100 fastighetsprojekt via privata investerare

Bolag Tessin gick i dagarna över drömgränsen 100 genomförda projekt via sin finansieringsplattform för fastighetsprojekt. Nu blickar bolaget mot institutionellt kapital och en nordisk marknad.
Publicerad den 10 December 2018
Jonas Björkman. Bild: Tessin
Jonas Björkman.

Tessin startade 2014 med ändamålet att hjälpa fastighetsutvecklare och privata investerare att mötas på en plattform där projekt kunde möjliggöras. Fyra år och drygt 1,2 miljarder rest kapital senare har över 100 projekt nu finansierats via plattformen.

Projekten utgörs av såväl bostäder som kommersiella fastigheter och industrilokaler. 1800 bostäder har upprättats med en sammanlagd boarea på över 120 000 kvadratmeter. Drygt 100 lokaler inom segmentet industrilokaler respektive kommersiella fastigheter på sammanlagt över 85 000 kvadratmeter har även förverkligats.
– Tessin bildades i mångt och mycket som ett svar på kreditmarknadens åtstramade förhållning till fastighetsutvecklare. I takt med att bankerna blir mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsbranschen blir allt fler aktörer lidande. När allt annat finns på plats ska inte brist på kapital vara det som hindrar byggandet eller upprustningen av fastigheter, säger Jonas Björkman, vd och grundare för Tessin.

Det är inte bara fastighetsmarknaden som ser annorlunda ut idag. Investerare brukade tidigare kunna investera i preferensaktier för vissa projekt på plattformen, medan man nu istället använder sig av säkerställda lån som investeringsform. Säkerställda lån avser lån som backas upp av en eller flera säkerheter såsom fastighetspant, aktiepant och borgen.

Tessin har länge betraktats som en disruptiv aktör med en ny lösning på ett problem i en konventionell bransch. Nästa milstolpe för Tessin är att lansera sin plattform i Finland samt ta in institutionellt kapital i en fond som utgår från projekten på plattformen.
– Vi ser goda möjligheter att skala upp verksamheten ur flera perspektiv, däribland aktörerna som investerar och marknaderna vi är verksamma inom. Institutionellt kapital inom vår planerade fond stödjer vår ambition om att erbjuda bred riskspridning. Samtidigt är den finska marknaden mogen och delar flera karaktärsdrag med den svenska. Små byggaktörer med åtstramade kapitalflöden från banker är inte unikt för Sverige och behovet av fler bostäder och kommersiella fastigheter likaså, säger Jonas Björkman.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY