Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscars Q1-resultat: -3,10 kronor per stamaktie

Bolag Oscar Properties sålde 20 bostäder (12) under Q1. Resultatet per stamaktie uppgick till -3,10 kronor (-3,23).
Publicerad den 9 Maj 2019

Q1-siffrorna:
• Nettoomsättningen uppgick till 421,9 mkr (400,1).
• Rörelseresultatet uppgick till –46,2 mkr (–56,3).
• Periodens resultat uppgick till –77,3 mkr (–84,9).
• Resultat per stamaktie uppgick till –3,10 kronor (–3,23).
• Likvida medel uppgick till 56,3 mkr (404,6).
• Antalet sålda bostäder uppgick till 20 (12).
• Antalet bokade bostäder uppgick till 3 (0).
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).
• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 195 (1 114).

Vd Oscar Engelbert:
– Under det första kvartalet 2019 såg vi en fortsatt utmanande bostadsmarknad som gradvis stabiliseras. Fler kunder tar steget och skriver på för en ny bostad och det finns en fortsatt efterfrågan på attraktiva bostäder, även om det vi främst säljer är färdigbyggt eller under produktion.

– Nu gäller det att vi får igång försäljningen på ritning så att vi kan påbörja nya byggen. Det som försvårar mest för bostadsköparna är nya krav och en mer restriktiv kreditgivning. Vi kan samtidigt se att andrahandsmarknaden för nyligen uppförda bostadsrätter från Oscar Properties visar en stabil prisbild i nivå med priserna i de ekonomiska planerna.

– Vi har nu sålt slut alla bostäder i såväl Nybrogatan 19 som Bageriet och upprätthåller vår höga förförsäljning. I dagsläget är 82 procent av bostäder i produktion sålda på bindande avtal. Nu måste vi stärka bolaget för att kunna agera offensivt framåt. Vårt förslag om nya obligationsvillkor fick ett starkt stöd, mer än 90 procent av de avgivna rösterna svarade ja.

– Vi har ställt in utdelningen på våra preferensaktier och avser inom kort att erbjuda omvandling av dessa till stamaktier. Samtidigt har vi insett att strategin med ett eget byggbolag hade stora begränsningar, främst eftersom vi själva stått med all risk när bostadsproduktionen blivit dyrare än förväntat. Oscar Properties avser därför att avveckla det egna byggbolaget Allegro för att i framtiden handla upp dessa tjänster på marknaden.

– Den nya kapitalstrukturen, avvecklingen av Allegro och andra besparingar vi nu gör kommer sammantaget kunna sänka våra kostnader med 124 miljoner på årsbasis. Kapital vi istället kan använda för att utveckla Oscar Properties erbjudanden. En viktig del i omvandlingen är att hitta nya ben att stå på. Vi lägger nu mer arbete på att utveckla vår projektportfölj, att omvandla bostadsprojekt till kontor eller företagslägenheter. Ett annat ben är vår satsning på prisvärda bostadsrätter i tillväxtorter som nu också har fått ett eget varumärke att verka under – Norrterna.

– Efter periodens slut har vi också haft bolagsstämma och valt en ny styrelse. Jag är mycket stolt över våra nya och mycket kompetenta styrelseledamöter, inte minst vår nya styrelseordförande Peter Norman. Norman har en gedigen erfarenhet både från näringslivet, inte minst inom finansbranschen, och politiken. Den nya styrelsen blir ett starkt tillskott till vår ledning. Jag vill också passa på att tacka alla avgående ledamöter för det arbete de lagt ned på Oscar Properties de senaste åren. 2019 kommer att bli ett år av utmaningar, men när vi löst kapitalstrukturen kan vi gå vidare. Vi har en attraktiv projektportfölj som kan utvecklas framåt och jag har stor tilltro till våra nya satsningar inom företagsbostäder och prisvärda bostadsrätter på tillväxtorter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY