Image
Oscar Engelbert.
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar vinstvarnar: Nästan halv miljard i förlust 2018 – aktien faller 25 procent

Bolag På fredagskvällen skickade Oscar Properties ut sin Q4-rapport, som var planerad till måndagsmorgonen. Koncernen redovisade ett resultat för fjärde kvartalet på nästan 300 miljoner kronor i förlust. Orsakerna till detta var en kombination av reserveringar för beslutad prissänkning av färdigställda lägenheter, ökade produktionskostnader i några projekt, nedskrivningar samt en låg försäljningstakt. Stamaktien faller med cirka 25 procent i de första avsluten på måndagsmorgonen.
Publicerad den 18 Februari 2019

Helårssiffrorna:
• Nettoomsättningen uppgick till 1 906,1 mkr (2 788,3).
• Rörelseresultatet uppgick till –371,9 mkr (532,1).
• Periodens resultat uppgick till –492,5 mkr (350,5).
• Resultat per stamaktie uppgick till –18,54 kronor (11,28).
• Likvida medel uppgick till 101,7 mkr (479,9).
• Antalet sålda bostäder uppgick till 79 (180).
• Antalet bokade bostäder uppgick till 36 (1).
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 46 (138).
• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 195 (1 114).

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2018:
• Nettoomsättningen uppgick till 256,6 mkr (559,3).
• Rörelseresultatet uppgick till –255,5 mkr (–112,0).
• Periodens resultat uppgick till –292,8 mkr (–152,3).
• Resultat per stamaktie uppgick till –10,64 kronor (–5,59).
• Antalet sålda bostäder uppgick till 28 (16).
• Antalet bokade bostäder uppgick till 6 (1).
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (2).

Vd Oscar Engelbert:
– 2018 var ett tufft och utmanade år för Oscar Properties. Vi skulle genomföra fler inflyttningar än någonsin samtidigt som bostadsmarknaden fortsatte att bromsa in. Sjunkande bostadspriser ledde till en oro för om våra kunder skulle kunna tillträda som det var tänkt. Nu kan vi konstatera att det i stort har förlöpt enligt plan, av över 700 tillträden har vi haft ett fåtal där köparen ensidigt hävt avtalet och vi tvingats att sälja om bostaden. Hittills har vi i alla fall utom två sålt om bostaden med så pass god förtjänst att vi kunnat hålla ursprungskunden skadeslös.

– Försäljningen under sista kvartalet 2018 var märkbart bättre än motsvarande kvartal 2017. Det beror bland annat på att vår kampanj med sänkta priser var framgångsrik och på att vi nu säljer färdigställda bostäder. Det underlättar när kunderna får möjlighet att se slutresultatet och kan flytta in direkt. Trots att försäljningen ökar något så gör vi ett mycket svagt resultat. Den enskilt största orsaken är fördyringar som uppstått för att vi skulle klara att leverera bostäder i tid till våra kunder. Slutsatsen är att vi, och vårt byggbolag Allegro, måste fortsätta vårt pågående arbete för att förbättra kostnadskontrollen inom projekten och inom byggverksamheten. Vi måste också fortsätta lyfta kvaliteten inom vår projektplanering, utveckla avtalsstrukturer gentemot våra samarbetspartners och ta med oss erfarenheter från avslutade byggnationer till nya.

– Andra orsaker till det svaga resultatet beror på nedskrivningar av värdet på byggrätter, konsekvenser av de nya marknadsförutsättningarna samt omställningskostnader för vårt besparingsprogram. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –255,5 mkr (–112,0). Även om mycket beror på en försämrad marknad så måste förlusten göra oss självkritiska. Utvecklingen måste vändas. Därför är vi nu mitt i den största omställningen av Oscar Properties någonsin. I december startade vi ett besparingsprogram med målet att sänka våra kostnader med 30 miljoner per år. Men du kan inte bromsa dig ur en uppförsbacke, därför breddar vi också bolaget. Vi har startat ett nytt affärsområde som ska producera prisvärda bostäder på tillväxtorter runt om i landet i samarbete med andra aktörer. Vi har redan vårt första samarbete klart, att bygga nya bostäder i Gullberna, Karlskrona, tillsammans med SBB.

– Vårt tredje ben blir företagsbostäder. Här samarbetar vi med Convendum, ett av Sveriges ledande kontorshotell, och hjälper dem att bredda sitt erbjudande till företag genom att de nu också kommer att kunna erbjuda bostäder som hyrs ut på tidsbestämda kontrakt.

– Många saker fungerar redan som de ska. Nyhetskanalen CNN uppmärksammande nyligen Innovationen som en av vår tids mest banbrytande byggnader, en byggnad som är med och formar världen 2019. Projektet 79&Park har nominerats till Sveriges mest prestigefulla arkitektpris, Kasper Salin-priset. I kategorin årets bästa bostadshus är både 79&Park och Lyceum nominerade. När det gäller arkitektur och design är vår ledande ställning ohotad. Osäkerheten fortsätter under 2019 men vi utgår ifrån, och planerar för, att det blir ytterligare ett mycket tufft år. Sedan starten har Oscar Properties idé varit att bygga det som ingen annan bygger och hitta nya vägar på bostadsmarknaden. Det uppdraget blir ännu viktigare under 2019.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Lediga Fastighetsjobb

Senast från Fastighetssverige Plus

Premiummärke öppnar hos noterad jätte

Uthyrning Hovleverantören väljer tung aktör som hyresvärd när man öppnar första butiken i Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY