Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar skjuter på utbyteserbjudanden – ställer in extrastämma

Bolag Enligt Oscar Properties sker senareläggandet mot bakgrund av att bolaget parallellt har arbetat, och fortsätter att arbeta, med ett antal andra åtgärder hänförliga till bland annat bolagets kapitalstruktur som bör slutföras innan utbyteserbjudandena genomförs.
Publicerad den 5 Juni 2019

Bolaget avser att kommunicera en ny tidplan för utbyteserbjudandena och i samband därmed offentliggöra de fullständiga villkoren, vilka förväntas ligga i linje med marknadssonderade utbytesvillkor om 20 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie respektive 40 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie av serie B.

Oscar Properties har genomfört marknadssonderingar i syfte att bedöma intresset för preferensaktieerbjudandet, konstatera att det finns stöd från ett antal större aktieägare, däribland Erik Penser Fonder och Fjärde AP-fonden, för att genomföra preferensaktieerbjudandet på indikativa utbytesvillkor om 20 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie respektive 40 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie av serie B.

Aktieägare som företräder sammanlagt 15,4 procent av det totala antalet preferensaktier i Bolaget har uttryckt stöd för preferensaktieerbjudandet på de sonderade utbytesvillkoren.

Oscar Properties avser att kommunicera en ny tidplan för utbyteserbjudandena så snart som möjligt. I samband därmed avser bolaget att offentliggöra de fullständiga villkoren för utbyteserbjudandena, varvid utbytesförhållandena i preferensaktieerbjudandet förväntas ligga i linje med de ovannämnda sonderade villkoren som enligt bolagets bedömning är förankrade hos ett antal större aktieägare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY