Oförändrat resultat från Agora

Publicerad den 17 Maj 2018

Skicka till e-post

Bolag Agoras Q1-rapport visar små förändringar jämfört med motsvarande rapport förra året.

Rikard Edenius. Bild: Agora
Rikard Edenius.

• Hyresintäkterna minskade med 2 procent till 96 Mkr (98).
• Driftnettot är oförändrat och uppgick till 45 Mkr (45).
• Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 16 Mkr (15).
• Resultat efter skatt uppgick till 2 Mkr (15), vilket motsvarar 0,01 kr per stamaktie (0,49).
• Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 49 Mkr (14).
• Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 388 Mkr (4 357).

Vd Rikard Edenius:
- Vi inleder årets första kvartal med stabilt driftnetto jämfört med samma period föregående år 45 Mkr (45) och ett något bättre förvaltningsresultat 16 Mkr (15). I huvudsak förklaras det bättre förvaltningsresultatet av 1 Mkr lägre finansnetto tack vare lägre räntekostnader, vilket är ett resultat av amorteringar och försäljning av fastigheten Havren 4 i Sundsvall.

- Under första kvartalet 2018 investerade vi 49 Mkr i våra fastigheter. Merparten av investeringarna avser hyresgästanpassningar i samband med nya uthyrningar. Eftersom investeringarna kommer före hyresintäkterna har det påverkat intäkterna som sjunker något sedan föregående kvartal.

- Agora har sedan starten 2015 utvecklat fastigheter i nära samarbete med hyresgästerna och vi ser genom tre bra försäljningar i början på 2018 att resultatet uppskattas på investerarmarknaden. Under första kvartalet 2018 såldes fastighet Havren 4 i Sundsvall för 64 Mkr. I april 2018 såldes tomträtten Vårholmen 4 i Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Ytterligare ett avtal har tecknats avseende försäljning av Ekholmen Centrum till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 312 Mkr.

- Dessa försäljningar innebär att vi får ett tillskott av likvida medel att använda till investeringar i våra centralt belägna fastigheter. Under resterande del av året kommer vi arbeta fokuserat för att fullt ut ta tillvara fastigheternas utvecklingspotential.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Ämnen



Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige
Lennart Sten

Därför dröjer Klarabos börsnotering

Bolag För Fastighetssverige berättar Klarabos nya styrelseordförande Lennart Sten mer om varför bolagets börsnotering dröjer och varför han växlar upp sitt eget engagemang just nu.

Klarabo plockar in nytt kapital

Bostäder Klarabo har tagit in 287 miljoner kronor i en nyemission. Syftet är att bredda verksamheten och även börja förvärva befintliga hyresbostäder med utvecklingspotential.

Klarabo köper av Trelleborgshem

Transaktioner Klarabo har förvärvat hyresfastigheter av Trelleborgshem, Trelleborgs kommunala bostadsbolag. Totalt handlar det om 96 lägenheter i välskötta fastigheter byggda i slutet av 1960-talet.


Preffarna som ger högst direktavkastning just nu

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige kartlägger direktavkastningen när det gäller branschens preferensaktier. Var får man en direktavkastning på över trettio procent, och får man nöja sig med fem? Här är hela listan.


Därför lämnar han NCC – efter 14 år

Karriär Efter 14 år på NCC, senast som ansvarig affärschef för att rodda Lisebergs stora jubileumsprojekt går Shahroz Sahba vidare. För Fastighetssverige berättar han varför han ska bli ny regionchef för väst i Serneke Bygg.


Så ska han få Arwidsro att växa

Karriär För Fastighetssverige berättar Gustav Lilliehöök, ny transaktionsansvarig på Arwidsro varför uppdraget lockade och hur han ska arbeta med att lyfta bolagets kommande expansion.


Oscar Properties varslar

Bolag Bostadsutvecklaren fortsätter att anpassa sin verksamhet och lanserar ett besparingsprogram.


Svenska Handelsfastigheter satsar 250 miljoner kronor i första etappen i Storlien.

Svenska Handelsfastigheter satsar kvarts miljard i Storlien

Bygg/Arkitektur Svenska Handelsfastigheter investerar cirka 250 miljoner kronor i att bygga en ny handelsplats i Storlien intill den norska gränsen. Den första etappen kommer att inrymma fyra butiker med Coop och Eurocash som största hyresgäster.


Anders Nordstrand.

Sabo: "Kan medföra att en mängd planerade bostäder inte blir av"

Sverige Investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande försvinner i Moderaternas och Kristdemokraternas budget.


Thorildsson blir ny fastighetschef hos Heba

Karriär Marija Nikolic gick vidare till Holmströmgruppen. Hon efterträds som fastighetschef på Heba av Ulrika Thorildsson, närmast från Micasa.


Atrium Ljungberg stärker organisationen

Bolag För att anpassa organisationen till den ökande fastighetsvolymen kommer Atrium Ljungberg att tillsätta två nya tjänster.


Krook & Tjäder anställer anbudsansvarig

Bolag I takt med att företaget fortsätter att växa tar nu Krook & Tjäder in Christer Fröberg som anbudsansvarig. Han kommer närmast från arkitektkontoret Kjellgren Kaminsky.


Skanska investerar 680 miljoner i norskt bostadsprojekt

Bolag Skanska Norge investerar total cirka 640 miljoner norska kronor, cirka 680 miljoner kronor, i Aveny Vest, 176 bostadslägenheter fördelade på tre hus, i centrala Lillestrøm, Norge.


NCC får en byggorder om en simhall i Norge.

NCC bygger simhallar

Bygg/Arkitektur NCC byggstartar en simanläggning i Varberg och får en order på en annan simhall i Norge.


Diös utvecklar i Falun och förstärker i Skellefteå

Bolag Diös utvecklar lokaler till ny träningsanläggning i centrala Falun och skapar en egen affärsenhet i Skellefteå för att ytterligare fokusera på stadsutveckling i staden till vilken man rekryterar Maria Fjellström som affärschef.


Scandinavian Photo hyr av Ellos

Uthyrning Ellos Group har tecknat avtal med Scandinavian Photo om att hyra kontors- och lagerlokaler i Ellos Groups fastigheter i Viared. Detta betyder att Scandinavian Photo blir en del av e-handelsklustret i Borås, samtidigt som Ellos Group får en långsiktig hyresgäst.


Stena och Attendo bygger nytt äldreboende i Tynnered

Bygg/Arkitektur 2021 står ett nytt äldreboende på Smaragdgatan i Tynnered klart. Äldreboendet består av 96 lägenheter och skapar cirka 100 nya jobbtillfällen. Bakom satsningen står Stena Fastigheter Göteborg och Attendo.


Amasten förändrar i organisationen

Bolag Amasten rekryterar internt och stärker organisationen.


Catella slutför förvärvet av 75 procent i APAM

Transaktioner Catella slutför, via dotterbolag, det tidigare offentliggjorda förvärvet av 75 procent i den ledande brittiska fastighets investerings- och asset management rådgivaren APAM Ltd (APAM).


Bonava säljer i Finland

Transaktioner Bonava säljer två hyresprojekt i Esbo och i Vanda, Finland till investeraren Icecapital.


Serneke bygger äldreboende för Hemsö i Halmstad

Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Hemsö för nyproduktion av ett äldreboende i Fyllinge, Halmstad.


Gemensamt grepp på alla kommunala lokaler i Uppsala kan minska kostnader

Ekonomi/Finansiering För första gången tar Uppsala kommun ett förvaltningsövergripande grepp på alla strategiska lokalförsörjningsplaner. Kommunstyrelsen godkände på onsdagen alla lokalförsörjningsplaner för kommunens bostäder, lokaler och anläggningar som de olika nämnderna tagit fram och beslutat om. Planerna sträcker sig fram till 2021 med en utblick mot 2025.