Image
Mats Hulth.
Mats Hulth. Bild: Offentliga Hus

Offentliga Hus spänner bågen – visar nya mål

Ekonomi/Finansiering Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har beslutat att etablera finansiella och operationella mål i syfte att ge kapitalmarknaden en tydlig bild över vilka mål och parametrar som bolaget strävar efter att uppnå och styra verksamheten efter.
Publicerad den 11 September 2019

Offentliga Hus finansiella mål är:
Soliditet om lägst 35 procent
Total belåningsgrad om högst 60 procent
Räntetäckningsgrad om lägst 2,0 gånger

Offentliga Hus operationella mål är:
En överskottsgrad om lägst 70 procent
Ett utökat fokus på hållbarhet, exempelvis genom förvärv av miljöcertifierade fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar i befintligt fastighetsbestånd

Utöver ovanstående finansiella och operationella mål strävar Offentliga Hus efter att erhålla en investment grade rating inom två år samt genomföra en börsintroduktion under 2020.

– Vår ambition är att vara Sveriges främsta samhällsfastighetsbolag med en god diversifiering avseende såväl hyresgäster som geografi. Den nya ledningsgruppen som kommer på plats under första kvartalet nästa år, i kombination med den skalbara förvaltning vi åtnjuter genom Nordic PM, ger oss goda förutsättningar till en fortsatt starkt tillväxt under förbättrad lönsamhet samtidigt som vi successivt förbättrar våra finansiella nyckeltal med målsättningen att uppnå en investment grade rating inom två år.
– Som vi meddelade den 2 september 2019 har vi upptagit en rating från Nordic Credit Rating och vår ambition är att vara aktiva på kapitalmarknaden även framgent, kommenterar Mats Hulth, styrelseordförande Offentliga Hus.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige