Image
Bild: Istock

Odd Molly gör nytt förvärv

Transaktioner Odd Molly har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 miljoner kronor. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 miljoner kronor under ett tioårigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgår till cirka 37 miljoner kronor. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 926 735 nya stamaktier till kursen 16 kronor per aktie samt genom banklån och säljarreverser.
Publicerad den 13 Januari 2021

astigheten har en uthyrbar area om cirka 9 400 kvadratmeter och är fullt uthyrd under ett så kallat triple-net avtal med tio års kvarvarande kontraktstid. På fastighetens totala area om 20 300 kvadratmeter finns ytterligare outnyttjad byggrätt. Årliga hyresintäkter uppgår till 5,5 miljoner kronor och driftnettot beräknas uppgå till cirka 4,9 miljoner kronor. Fastigheten är välbelägen i Nedregårdens industriområde mellan Varbergs centrum och E6.

Förvärvet sker via bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 37 miljoner kronor. Finansiering sker via en säljarrevers vilken får kvittas i samband med nyemission av högst 926 735 nya stamaktier av serie A till kurs 16 kronor, motsvarande ett belopp om 14,8 miljoner kronor, samt genom banklån och säljarreverser. Tillträdesdagen är planerad till senast den 30 juni 2021 och transaktionen är villkorad av att köparen innan tillträde erhållit nöjaktig långfristig finansiering av existerande banklån och ägarskuld.

Odd Mollys totala fastighetsbestånd ökar genom transaktionen från i dag cirka 950 miljoner kronor till drygt 1 030 miljoner kronor, inklusive den avsiktsförklaring avseende förvärv av tre fastigheter med underliggande fastighetsvärde på 52 miljoner kronor i Båstadsområdet som offentliggjordes den 22 december 2020. Antalet uthyrningsbara kvadratmeter stiger från cirka 129 000 till cirka 138 000 kvadratmeter. Beräknat driftnetto ökar från cirka 58 miljoner kronor, inklusive tidigare annonserade förvärv och tillbyggnad i Kristianstad, till cirka 63 miljoner kronor. Ovanstående sammanställning exkluderar den planerade nybyggnationen i Vaggeryd Logistik Park som offentliggjordes i pressmeddelande den 22 december 2020 om cirka 6 000 kvadratmeter.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Unibail-Rodamco-Westfields besked efter beslutet i arenafrågan

Bolag Göteborg har valt väg i frågan om evenemangsområdet. Det tidigare planerna på ett köpcentrum stryks och istället satsar man på bostäder kring de nya arenorna. Ett besked som innebär att slutet för Unibail-Rodamco-Westfields stora planer för området. För Fastighetssverige kommenterar bolagets Senior Advisor, och tidigare Norden-vd, Lars-Åke Tollemark kommenterar beskedet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY