Image
Stinamosaik
Stinamosaik Bild: Nyfosa/Estea

Nyfosa köper Estea 3-fastigheter för 2,5 miljarder

Transaktioner Nyfosa har förvärvat samtliga fastigheter och projekt i Estea Sverigefastigheter 3 AB till ett värde om cirka 2,5 miljarder kronor. Estea kommer att avveckla fonden efter frånträdet. Estea 3:s kapitalandelsbevis steg med 19 procent sedan nyheten presenterades på fredagen.
Publicerad den 26 Oktober 2020
Annons
Image

Affären omfattar 16 fastigheter, varav en projektfastighet, belägna i Stockholm, Karlstad och Eskilstuna med en uthyrningsbar yta på cirka 92 000 kvadratmeter. Cirka 60 procent av portföljen är belägen i Stockholmsregionen. Skattefinansierade hyresgäster står för 55 procent av hyresvärdet och bland de större hyresgästerna återfinns Karlstad kommun, Region Värmland och Stockholms Läns Landsting. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till totalt cirka 160 miljoner kronor och genomsnittlig återstående avtalslängd är 4,4 år. Uthyrningsgraden uppgår till 94 procent. Som en del i affären övertar Nyfosa även pågående projektutveckling av fastigheten Nacken 1 i Eskilstuna med cirka 200 planerade hyresbostäder. Tillträde för fastighetsportföljen är planerat till den 16 november 2020.

– Portföljen som består av såväl hyresbostäder, skolor, vårdcentraler, kontor och lager/logistik passar Nyfosa mycket väl. Vi är en av få aktörer som kan förvärva en portfölj med så olika segment. Förutom att fastigheterna genererar ett säkert kassaflöde från en hög andel skattefinansierade hyresgäster pågår också flera detaljplanearbeten som vi bedömer kommer kunna generera cirka 20 000 kvadratmeter BTA bostadsbyggrätter i Stockholmsregionen, säger Stina Lindh Hök, som på måndagen tillträder som vd för Nyfosa.

Avvecklingen av Estea Sverigefastigheter 3 och återbetalning av det utgivna kapitalandelslånet kommer påbörjas direkt efter frånträdet. Avvecklingen sker i enlighet med de allmänna villkoren för kapitalandelslånet och är avsedd att ske i två steg enligt följande:

• I ett första steg kommer en förtida delåterbetalning genomföras med ett belopp om 792 miljoner kronor (efter delåterbetalningen kommer 1 krona per kapitalandelsbevis att kvarstå av tekniska skäl). Denna utbetalning beräknas ske under första halvan av december 2020.
• I ett andra steg kommer resultatandelen att utbetalas genom en slutlig återbetalning. Resultatandelen är föremål för ett antal osäkerhetsfaktorer, så som avräkningar gentemot Nyfosa och avvecklingskostnader och denna ska granskas av bolagets revisorer innan slutlig återbetalning kan ske. Den slutliga återbetalningen beräknas uppgå till cirka 125-130 procent av nominellt belopp, varvid resultatandelen skulle uppgå till cirka 25-30 procent.

Estea AB kommer löpande att informera om händelseutveckling och tidplan för den slutliga återbetalningen av kapitalandelslånet.
– Vi är väldigt nöjda med den här affären och gratulerar fondens investerare. I och med avyttringen realiserar vi värden som inte fullt ut återspeglats i börskursen det senaste året och många investerare blir säkert glatt överraskade. Det är alltid trevligt att leverera positiva besked, säger Johan Eriksson, vd, Estea AB.

– Fonden har utbetalat 6,25 procent årligen i kvartalsvisa ränteutbetalningar och dagens affär skapar ytterligare avkastning i form av 25-30 procents kapitaltillväxt i förhållande till den nominella investeringen.

– Försäljningen till Nyfosa AB är en av de största transaktionerna på den svenska fastighetsmarknaden i år. Vi är övertygade om att Nyfosa är rätt köpare och vi önskar dem lycka till med den fortsatta förvaltningen.

– Det här blir Esteas tjugonde fondstängning och modellen är bevisat framgångsrik. Bläcket har knappt torkat, men vi är redan igång med nya strategier till vilka vi ser fram emot att bjuda in befintliga och nya kunder att investera.

Nordier har varit rådgivare och Wistrand Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Estea Sverigefastigheter 3 AB i transaktionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lämnar John Mattson för vd-stolen på Tilia: "Roligt att få ta ett helhetsansvar"

Bolag Tilia Fastigheter har gjort klart med en ny vd. Framöver kommer bolaget ledas av Christina Hansson som ansluter från John Mattson där hon varit förvaltningschef. För Fastighetssverige ger Christina Hansson sin syn på uppdraget, Tilias position och om hur det är att verka i noterad kontra familjeägd miljö.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige