Image
Jens Engwall.
Jens Engwall. Bild: Nyfosa

Nyfosa: Hög transaktionsintensitet

Bolag Nyfosa presenterar resultat på 309 miljoner kronor efter skatt under en transaktionsintensiv april-juni.
Publicerad den 15 Juli 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Januari – Juni 2019
# Intäkter 656 MSEK (486)
# Resultat efter skatt 470 MSEK (655)
# Resultat efter skatt per aktie 2,80 SEK (3,90)

April – Juni 2019
# Intäkter 333 MSEK (239)
# Resultat efter skatt 309 MSEK (396)
# Resultat efter skatt per aktie 1,84 SEK (2,36)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet:
# I maj emitterades treåriga icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK under en total ram om upp till 1,5 MDSEK.
# I juni förvärvades en fastighetsportfölj med 21 fastigheter i södra Sverige till ett värde om 1,6 MDSEK.
# I juni förvärvade Nyfosas joint venture Söderport 15 fastigheter för 1,4 MDSEK, varav 722 MSEK från Nyfosa.
# I juli förvärvades en fastighetsportfölj med nio fastigheter i Malmö till ett värde om 695 MSEK.
# I juli avyttrade Nyfosas joint venture Söderport fastigheter i Torslanda för 2,3 MDSEK.

– Ett högt tempo i Nyfosas förvärvsarbete under våren har gett utdelning. Vi har tecknat avtal om förvärv till ett värde om drygt 3,3 miljarder kronor under och efter kvartalet. Det är fastigheter med stabila kassaflöden i bra lägen, bland annat en större handelsfastighet i Luleå. Nyfosas flexibla strategi gör att vi kan gå mot strömmen och i rådande marknad är handel en kategori där vi ser intressanta möjligheter på orter och i lägen vi tror på. Med stärkt kassa från emission av obligationer i maj fortsätter vi att analysera både stora och små förvärv på vägen mot målet om 25 miljarder kronor i fastighetsvärde, kommenterar vd:n Jens Engwall.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför vill Kungsleden förädla hellre än förvärva

Bolag Kungsledens vice vd Ylva Sarby Westman berättar varför man utökar sitt bestånd i Stockholm City Väst – och varför bolaget fokuserar mer på förädling än förvärv i nuläget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY