Image
Torg och entré till tunnelbanestationen Södra Hagalund.
Torg och entré till tunnelbanestationen Södra Hagalund. Bild: BSK Arkitekter

Nya kvarter växer fram vid gula linjens Södra Hagalund

Bygg/Arkitektur Nya bostäder, kontor och mötesplatser växer fram i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen som byggs ut genom Solna. Nu går detaljplanen ut på samråd efter beslut i byggnadsnämnden.
Publicerad den 20 September 2019

Samtidigt som tunnelbanan byggs ut genom Solna ska Solnavägen omvandlas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik, där nya kvarter med bostäder och arbetsplatser växer fram med ett levande utbud av service och upplevelser längs vägen. Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund korsas Solnavägen med den gula linjen, och här planeras för ny stadsbebyggelse med bostäder och arbetsplatser runt ett torg med direkt anslutning till tunnelbanan.
– De nya stadskvarteren får en central placering där Solnavägen möter den nya tunnelbanelinjen, i ett mycket attraktivt läge för såväl boende som pendlare. Den nya bebyggelsen och stadsmiljön i anslutning till utbyggd kollektivtrafik är ett lysande exempel på hållbar stadsutveckling, samtidigt som projektet också bidrar till stadens medfinansiering av tunnelbanestationen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Detaljplanen omfattar ny stadsbebyggelse i anslutning till den sydvästra uppgången för den tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen, från Odenplan till Arenastaden. På ena sidan av torget skapas upp till 600 nya lägenheter i bostadshus av varierande höjd samt LSS-boende, sociala lägenheter och en förskola. Gatuplanen kommer samtidigt att ge plats för en variation av service och upplevelser längs med Solnavägen.

Söder om biljetthallen föreslås ett tolv våningar högt kontorshus, byggt i terrasser för ljusinsläpp på torget samtidigt som dagvatten leds ned till renande växtbäddar. Byggnaden kommer att inrymma Veidekkes nya huvudkontor samt andra kontor och kommersiella lokaler. Här föreslås också verksamheter som till exempel restauranger, konferens och gym.

Solnavägen kopplar ihop Solna centrum och Råsunda med Hagastaden och Stockholms innerstad. Detaljplanen bidrar till en mer stadsmässig utformning av Solnavägen, som utvecklas från trafikled till en trädkantad boulevard med lokaler för till exempel restauranger, butiker och service i gatuplan. Samtidigt utvecklas busstrafiken längs Solnavägen som också får generösa gång- och cykelbanor.

Byggnadsnämnden beslutade den 18 september att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsjätte tar nästa steg mot omvandling i central pärla

Bolag Wihlborgs har planer på att slopa bostäder för ett nytt kontorsprojekt i attraktiv hubb. Nu kan nyckelavtal vara nära att godkännas. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige