Image

NP3 till börsen om två veckor

Bolag NP3 genomför en nyemission och planerar att börsnoteras på Nasdaq Stockholm den 4 december.
Publicerad den 19 November 2014
Andreas Nelvig Bild: NP3 Fastigheter
Andreas Nelvig

Genom emissionen ska NP3 tillföras 230 miljoner kronor före emissionskostnader.

Knappt 6,7 nyemitterade aktier ska säljas för 30 kronor styck. Härutöver finns det en övertilldelningsoption om högst en miljon nyemitterade aktier.

Utgångspunkten för teckningskursen har varit Bolagets egna kapital per 30 september 2014 om 31,1 kronor per aktie och intjäningsförmågan per 30 september 2014 vilken motsvarade ett förvaltningsresultat på årsbasis om 4,30 kronor per aktie.

- NP3 fokuserar på högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige och kännetecknas av god lokalkännedom, affärsmässighet, effektiv organisation och en personlig stil. Vi har sedan starten 2010 skapat en väldiversifierad fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om drygt 3,2 miljarder kronor som utgör en bra bas för effektiv förvaltning och fortsatt expansion. Genom lokal närvaro och god marknadskännedom tar vi en aktiv roll som långsiktig fastighetsägare på utvalda orter. För NP3 är en börsnotering ett naturligt steg i en fortsatt spännande utveckling, säger Andreas Nelvig, vd för NP3.

Rickard Backlund, styrelseordförande, kommenterar:
- NP3 har det som kännetecknar framgångsrika entreprenörsföretag, en liten organisation med korta beslutsvägar och en tydlig affärsidé och strategi. Erbjudandet och noteringen kommer att bredda ägandet och ge NP3 en bättre tillgång till kapitalmarknaden samt skapa en likvid aktie. En notering förbättrar förutsättningarna att expandera och utvecklas på den norrländska marknaden där vi ser fortsatt intressanta affärsmöjligheter.

NP3 har sedan bildandet i slutet av 2010 haft en aktiv tillväxtstrategi och ägde fastigheter med ett värde per 30 september 2014 om 3,2 miljarder kronor. NP3 grundades av entreprenören och NP3:s huvudägare Lars-Göran Bäckvall, styrelseordförande Rickard Backlund och vd Andreas Nelvig.

NP3 hade per 30 september 2014 drygt 200 aktieägare. Det fem största aktieägarna är Lars-Göran Bäckvall genom bolag (22,4 procent), Östersjöstiftelsen (4,7 procent), Polarrenen AB (4,6 procent), Erik Selin Fastigheter AB (4,1 procent) och Allba Holding AB (3,0 procent).

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem säljer Gallerian Kvasten i Kalmar

Ekonomi/Finansiering Lokala medier rapporterar att Gallerian Kvatsen i centrala Kalmar stått tom under en längre tid. Fastighetssverige ringde upp Corems transaktionschef Peeter Kinnunen för att få veta mer om försäljningen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige