NP3: Höjer utdelningen med elva procent

Andreas Nelvig. Bild: Kristoffer Lönnå
Andreas Nelvig.

Publicerad den 22 Februari 2019

Skicka till e-post

Bolag NP3:s förvaltningsresultat stiger till motsvarande 6,54 kronor per stamaktie (5,79) för helåret. Bolaget höjer utdelningen till 3,00 kronor (2,70).

Helårssiffrorna:
• Intäkterna ökade med 24 procent till 842 mkr (677).
• Driftöverskottet ökade med 24 procent till 590 mkr (477).
• Förvaltningsresultatet ökade till 382 mkr (315), motsvarade 6,54 kr/stamaktie (5,79).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 212 mkr (245).
• Årets resultat efter skatt uppgick till 468 mkr (447) vilket motsvarar 8,04 kr/stamaktie (8,22).
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 med 3,00 kr/stamaktie (2,70) med utbetalning vid två tillfällen om vardera 1,50 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 206 mkr (168) vilket motsvarar en ökning med 23 procent.

Vd Andreas Nelvig:
– Förvaltningsresultatet för kvartalet ökade med 55 procent och för 2018 med 21 procent. Det stigande resultatet var framför allt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till 10,5 miljarder kronor mot 7,7 miljarder vid ingången av året.

– Den positiva nettouthyrningen indikerar en fortsatt god konjunktur på hyresmarknaden. Aktiviteten är hög i samtliga av våra marknader och med fortsatt konjunkturläge och rådande ränta ser marknaden gynnsam ut.

– Under 2018 har vi minskat vakansen med 14 miljoner kronor. Årets förvärv har dock adderat 25 miljoner i vakans vilket ger en nettoökning av vakansvärdet med 11 miljoner under året. Inför 2019 är det en prioritering och utmaning att fortsätta minska vakansen i befintligt bestånd då vi gick in i året med ett stort antal uppsagda avtal med avflyttning under 2019.

– Under kvartalet tillträdde NP3 sitt historiskt största förvärv om 1,2 miljarder. Ett förvärv som vid förvärvstillfället gav 7,3 procent i avkastning med långa stabila kassaflöden. För att finansiera förvärvet genomfördes vår andra företrädesemission av preferensaktier för året. Emissionen på cirka 300 miljoner var fullt ut garanterad och tecknades till 144 procent. Att bolaget under 2018 emitterat preferensaktier ska ses som ett komplement till övrig finansiering som bidrar till ökad flexibilitet och diversifiering av finansieringsstrukturen.

– Styrelsens förslag till utdelning om totalt 206 miljoner kronor motsvarar 58 procent av det utdelningsgrundande resultatet och innebär en ökning om 23 procent. Per stamaktie föreslås en ökning om 11 procent motsvarande en utdelning om 3 kronor per aktie med utbetalning vid två tillfällen. Motivet bakom delad utbetalning är att få en jämnare likviditet under året som i högre grad sammanfaller med bolagets kassaflöde. Per preferensaktie föreslås en utdelning om 2 kronor med kvartalsvis utbetalning.

– Förvaltningsresultatet i intjäningsförmågan har tack vare tillväxten i fastighetsbeståndet samt investeringar i befintliga fastigheter ökat med 41 procent. Intjäningsförmågan visar ett förvaltningsresultat om 489 miljoner kronor vilket efter preferensaktieutdelning innebär ett förvaltningsresultat per stamaktie om 8,20 kronor före skatt att jämföra med 6,39 kronor vid ingången av året. NP3s intjäningsförmåga per stamaktie har under året vuxit med 28 procent med bibehållen soliditet och skuldkvot. Det har därmed varit en tillväxt som varit till gagn för våra aktieägare, och som jag ser det, utan att ta högre risk.

– För 2019 är målet att tillväxten för bolaget ska fortsätta. För att även fortsättningsvis kunna vara selektiva i våra förvärv och öka antalet möjliga affärer kan det bli aktuellt för NP3 att addera ytterligare en huvudort till beståndet under 2019. NP3:s fokus är dock fortfarande norra Sverige. Vi har i början av 2019 frånträtt en del fastigheter i mellersta Sverige, främst i mindre kommuner i Värmland. Vi äger efter försäljningen fastigheter för cirka 500 miljoner kronor utanför norra Sverige.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Partnertext

Vill du utveckla framtidens Göteborg?

Presenteras av MIKE KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Lokal trio bygger domstolshus

Bygg/Arkitektur När kommunen sade nej till att bygga bostäder i det gamla tidningshuset i Hudiksvall fick Perol tänka om. Petter Boström, vd för Peritas och Perol Fastigheter, berättar för Fastighetssverige om hur man lockar till sig domstolsverket som hyresgäst.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige
Ann-Marie Nilsson (C), Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Jutnäs, ägare och affärsutvecklare, Catorce, Ilan De Basso (S), kommunalråd i Jönköping och Per Gawelin, vd, Castellum region Mitt  möts i panelsamtalet.

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping: Tung panel om de stora framtidsfrågorna+ Plus
Staffan Ingvarsson.

Därför går Staffan Ingvarsson till Stockholm Business Region+ Plus
Petter Boström, vd för Perol, bygger domstolshus i Hudiksvall.

Lokal trio bygger domstolshusHeba, med Patrik Emanuelsson som vd, säljer för 465 miljoner kronor, bland annat i Vällingby.

Heba säljer för 465 miljoner kronorIlija Batljan.

SBB köper av HöganäshemSvenska Hus hyr ut i Malmö.

Svenska Hus hyr ut i MalmöAnders Bodin hyr ut på Alviks torg.

Anders Bodin hyr ut på Alviks TorgSverker Källgården och Patrick Gylling.

Cibus fortsätter öka i FinlandFastighetssverige PLAY


Branschguiden

BJC bli ny delägare i Wellbo. Deras första gemensamma projekt blir i Oskarshamn.

BJC blir delägare i WellboWihlborgs bygger nytt för Mildef i Helsingborg.

Wihlborgs bygger nytt i HelsingborgGöteborg.

BRG: Göteborgsregionen går fortsatt starkt trots internationella orosmolnKvarteret Verkstan.

Vricon tar steget in i nya EbbeparkRED och Peritas utvecklar Östra Birsta i Sundsvall.

Elgiganten och Jysk till Östra BirstaTrondheim.

JM köper i TrondheimJan Persson.

Kilenkrysset köper Fogdö skola+ Plus

Balders tungviktare om Erik Selin, miljardsatsningarna och hur han upptäckte Hagalund+ Plus

Breddade nischen – rusade på börsenSven-Olof Johansson, Biljana Pehrsson och Bo Wikare diskuterar Göteborgsmarknaden på framtidsseminariet Göteborg 400+ den 21 maj.

GBG 400+ – "Stockholmspanelen" om Göteborg på lång sikt+ Plus
Jonas Grandér, Jan-Erik Höjvall.

Så ska Nordika göra Amasten till en börsraket+ Plus
Många fallgropar i coworking-avtalen.

Otydliga avtal inom coworking – advokaten varnar för rättstvister
Se fler nyheter