NP3: Höjer utdelningen med elva procent

Andreas Nelvig. Bild: Kristoffer Lönnå
Andreas Nelvig.

Publicerad den 22 Februari 2019

Skicka till e-post

Bolag NP3:s förvaltningsresultat stiger till motsvarande 6,54 kronor per stamaktie (5,79) för helåret. Bolaget höjer utdelningen till 3,00 kronor (2,70).

Helårssiffrorna:
• Intäkterna ökade med 24 procent till 842 mkr (677).
• Driftöverskottet ökade med 24 procent till 590 mkr (477).
• Förvaltningsresultatet ökade till 382 mkr (315), motsvarade 6,54 kr/stamaktie (5,79).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 212 mkr (245).
• Årets resultat efter skatt uppgick till 468 mkr (447) vilket motsvarar 8,04 kr/stamaktie (8,22).
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 med 3,00 kr/stamaktie (2,70) med utbetalning vid två tillfällen om vardera 1,50 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 206 mkr (168) vilket motsvarar en ökning med 23 procent.

Vd Andreas Nelvig:
– Förvaltningsresultatet för kvartalet ökade med 55 procent och för 2018 med 21 procent. Det stigande resultatet var framför allt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till 10,5 miljarder kronor mot 7,7 miljarder vid ingången av året.

– Den positiva nettouthyrningen indikerar en fortsatt god konjunktur på hyresmarknaden. Aktiviteten är hög i samtliga av våra marknader och med fortsatt konjunkturläge och rådande ränta ser marknaden gynnsam ut.

– Under 2018 har vi minskat vakansen med 14 miljoner kronor. Årets förvärv har dock adderat 25 miljoner i vakans vilket ger en nettoökning av vakansvärdet med 11 miljoner under året. Inför 2019 är det en prioritering och utmaning att fortsätta minska vakansen i befintligt bestånd då vi gick in i året med ett stort antal uppsagda avtal med avflyttning under 2019.

– Under kvartalet tillträdde NP3 sitt historiskt största förvärv om 1,2 miljarder. Ett förvärv som vid förvärvstillfället gav 7,3 procent i avkastning med långa stabila kassaflöden. För att finansiera förvärvet genomfördes vår andra företrädesemission av preferensaktier för året. Emissionen på cirka 300 miljoner var fullt ut garanterad och tecknades till 144 procent. Att bolaget under 2018 emitterat preferensaktier ska ses som ett komplement till övrig finansiering som bidrar till ökad flexibilitet och diversifiering av finansieringsstrukturen.

– Styrelsens förslag till utdelning om totalt 206 miljoner kronor motsvarar 58 procent av det utdelningsgrundande resultatet och innebär en ökning om 23 procent. Per stamaktie föreslås en ökning om 11 procent motsvarande en utdelning om 3 kronor per aktie med utbetalning vid två tillfällen. Motivet bakom delad utbetalning är att få en jämnare likviditet under året som i högre grad sammanfaller med bolagets kassaflöde. Per preferensaktie föreslås en utdelning om 2 kronor med kvartalsvis utbetalning.

– Förvaltningsresultatet i intjäningsförmågan har tack vare tillväxten i fastighetsbeståndet samt investeringar i befintliga fastigheter ökat med 41 procent. Intjäningsförmågan visar ett förvaltningsresultat om 489 miljoner kronor vilket efter preferensaktieutdelning innebär ett förvaltningsresultat per stamaktie om 8,20 kronor före skatt att jämföra med 6,39 kronor vid ingången av året. NP3s intjäningsförmåga per stamaktie har under året vuxit med 28 procent med bibehållen soliditet och skuldkvot. Det har därmed varit en tillväxt som varit till gagn för våra aktieägare, och som jag ser det, utan att ta högre risk.

– För 2019 är målet att tillväxten för bolaget ska fortsätta. För att även fortsättningsvis kunna vara selektiva i våra förvärv och öka antalet möjliga affärer kan det bli aktuellt för NP3 att addera ytterligare en huvudort till beståndet under 2019. NP3:s fokus är dock fortfarande norra Sverige. Vi har i början av 2019 frånträtt en del fastigheter i mellersta Sverige, främst i mindre kommuner i Värmland. Vi äger efter försäljningen fastigheter för cirka 500 miljoner kronor utanför norra Sverige.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Pressad retailkoncern blöder trots radikal åtstramning

Handel Planen på att stänga nästan samtliga fysiska butiker ligger kvar – men förlusterna ökar: "Inte omedelbar effekt".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige
Caroline Arehult, Anette Frumerie, Eva Landén, Ulrika Hallengren och Biljana Pehrsson - fem börs-vd:ar som kommer till Grand Hotel och Fastighetskvinnan den 4 september.

Börs-vd:arna om branschläget: Logistik, samhällsfastigheter, kontor och bostadsutvecklingPeter Malmén.

Han blir ny vice vd på WillhemOscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties säljer – ger plusresultat om 50 miljonerColliers adderar retail till sitt utbud.

Colliers inleder retailsatsningLars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living vill sälja på IrlandChristian Wictorin, rekryteras till Corporate Fiber som chef för affärsutveckling. Han deltar med föredraget Affärsmöjligheter i ett uppkopplat samhälle på Lokalmarknadsdagen på Posthotellet den 22 augusti.

Christian Wictorin blir affärsutvecklingschef på snabbväxande Corporate FiberPer Taube och Petter Stordalen.

Stordalen utökar till 1 400 rum i Airport CityCarl Zetterqvist.

SPG tecknar långt hyresavtal med IcaFastighetssverige PLAY


Branschguiden

Peter Stalfors.

Svenska Hus rekryterar transaktionsansvarig från SBABReal Holding begär om förlängning av företagsrekonstruktionUlf Lindén, chef affärsutveckling, Malin Eriksson Isberg, distriktschef Backa, och Markus Svedberg, chef teknik.

Tre nya rekryteringar till Poseidons ledningsgrupp+ Plus

Så blir Nackas nya landmärke+ Plus

Skral sommarrea på fastighetsbörsenHenrik Einarsson, chef på etableringsavdelningen, Business Region Göteborg, håller i föredraget Analys: Göteborgsregionen – nyckeltal och trender på Lokalmarknadsdagen den 27 augusti på Posthotellet.

Lokalmarknadsdagen 27/8: Göteborgsregionen – nyckeltal och trenderStina Lindh Hök, operativ chef på Nyfosa.

Nyfosa miljardköper av KlövernSLP bygger nytt åt Tojos Plast i Malmö.

SLP bygger åt befintlig hyresgäst i MalmöFastighetsbolagen dominerar på Stockholmsbörsen.

Fastigheter utgör nio procent av börsvärdetSergel Nova.

Intersport öppnar flaggskeppsbutik i Stockholm CBDGenom ett nytt arbetssätt ska byggstarterna kunna tidigareläggas i Göteborg.

Nytt arbetssätt ska ge tidigare byggstarter i GöteborgSerneke bygger på Hammarö.

Serneke bygger bostäder på Hammarö
Se fler nyheter