Image

Nordika köper kontorsfastighet i Jönköping

Transaktioner Nordika köper en centralt belägen kontorsfastighet i Jönköping. Säljare är Saab.
Publicerad den 15 Augusti 2014

Fastigheten omfattar 17 000 kvadratmeter kontor samt enklare produktion. Saab har påbörjat en detaljplaneprocess avseende framtagandet av cirka 7 000 kvadratmeter (BOA) byggrätter för bostadsändamål på befintlig parkeringsplats.

Parterna har valt att inte uppge det underliggande värdet i affären. Fastighetssverige uppskattar det dock till 150 – 200 miljoner kronor.

I samband med försäljningen ingår Saab ett tvåårigt hyresavtal vartefter Saab flyttar till nya lokaler som är under uppförande i Huskvarna.

- Fastigheten är spännande då den erbjuder många intressanta utvecklingsmöjligheter. Vi kikar på allt från fortsatt användning som kontor till en mix av bostäder och handel. Fastighetens läge, endast två kvarter från gågatan i Jönköping gör bostadsspåret extra intressant vilket vi kommer arbeta tillsammans med kommunen för att utröna om det går att förverkliga. Givet att vi får två år med Saab som hyresgäst har vi tid på oss att dra upp riktlinjerna för både fastigheten samt de framtida byggrätterna, säger Jonas Grandér, Nordikas vd och medgrundare.

- Vi på Saab gläder oss åt att sälja en fastighet vi varit verksamma i under lång tid till en trygg och nytänkande aktör som Nordika. Även om vi lämnar fastigheten om två år så kommer vi med spänning följa utvecklingen framåt. Som verksamhetsdrivande bolag är det viktigt att finna en bra partner i fastighetsägaren. Detta har Nordika visat stor lyhördhet för i våra samtal, säger Torbjörn Nibelius, fastighetschef för Saab.

A&P Transaktioner har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY