Image
Jonas Grandér.
Jonas Grandér. Bild: Nordika

Nordika III tar in ytterligare kapital

Bolag Nordika Fastigheter har tagit in över en miljard kronor i eget kapital till Nordika III.
Publicerad den 5 September 2019

Nordika III har på mindre än ett år investerat mer än en tredjedel av kapitalet i två separata transaktioner. Dessa två investeringarna har sedan tillträdet mer än dubblats i värde.

Nordika beslutade att stänga för ytterligare kapital i förtid då intresset var stort och kapitalanskaffningsmålet hade uppnåtts.

I likhet med tidigare Nordika-bolag kommer Nordika III att investera i fastigheter och fastighetsbolag där Nordika kan vara med och driva förändring och skapa mervärde över tid. Strategin kommer även denna gång kompletteras med förvärv av rena förvaltningsfastigheter som ger stabila kassaflöden. Investeringsmandatet inkluderar ett brett spektrum av fastighetstillgångar i hela Norden.

Nordika har sen starten 2011 genomfört 17 förvärv till ett fastighetsvärde om cirka sex miljarder kronor och sålt fastigheter för cirka 2,5 miljarder vilket genererat en hög riskjusterad avkastning. I den senaste rankingen av Preqin, hamnade Nordika på en global 3:e plats baserat på realiserad avkastning i value add segmentet.

Jonas Grandér, vd och grundare av Nordika, kommenterar:
– Vi är glada att våra investerare ger oss förnyat mandat att fortsätta driva vår verksamhet med den inslagna strategi vi valt. I princip samtliga ägare i Nordika II har förnyat mandatet och dessutom ökat sin allokering till Nordika III vilket vi uppskattar något enormt. Det är lite av ett kvitto på att det vi gör är bra och uppskattas av våra ägare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY