Image

Newsec tar fram detaljhandelspolicy för Strängnäs

Bolag Newsec har erhållit uppdraget att arbeta fram en ny detaljhandelspolicy för Strängnäs kommun. Detta som ett led i kommunens arbete med en strategi för utveckling av detaljhandeln.
Publicerad den 24 Oktober 2011

Newsec kommer att vara strategisk rådgivare när Strängnäs kommun utvecklar en ny detaljhandelspolicy. Det första steget är att göra marknadsberäkningar för olika detaljhandelsscenarier. Beräkningarna kommer att göras med en regionala marknadsmodell.

- Modellverktyget används för att prognostisera framtida omsättning för hela centrum eller branscher. Det ger även svar på frågor som var i en region man bör etablera till exempel ett köpcentrum och hur stort det ska vara givet marknadsförutsättningarna samt hur inköpsströmmarna i ett område förändras, säger Joakim Sandahl, senior advisor på Newsec.

Strängnäs nya detaljhandelspolicy är ett led i arbetet med att ta fram en strategi för etablering av framtida detaljhandel. Strategin ska vara ett verktyg för att ytterligare förbättra varuförsörjningen inom kommunens olika områden och bland annat ge svar på om och var nya handelsområden eventuellt skall etableras.
- Etableringar ska i framtiden göras på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt volym. Det är också viktigt att balansen mellan våra två stadskärnor, Strängnäs och Mariefred, samt andra centra i kommunen värnas och stärks, säger Jan Nilsson på näringslivsenheten i Strängnäs kommun.

Ämnen

Newsec på Branschguiden

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning.

Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 2500 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Tack vare stora volymer, lokal närvaro och bredd och djup inom många olika verksamhetsområden har Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Sedan 2001 har Newsec två gånger per år gett ut Newsec Property Outlook, en översiktlig och kost...

Läs mer om Newsec på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem säljer Gallerian Kvasten i Kalmar

Ekonomi/Finansiering Lokala medier rapporterar att Gallerian Kvatsen i centrala Kalmar stått tom under en längre tid. Fastighetssverige ringde upp Corems transaktionschef Peeter Kinnunen för att få veta mer om försäljningen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige