Image

Newsec: Sjunkande yielder i sekundära lägen

Sverige Newsec tror att skillnaderna i yield mellan prime- och sekundära lägen på den nordiska kontorsmarknaden kommer att minska framöver.
Publicerad den 6 Mars 2013
Arvid Lindqvist. Bild: Newsec
Arvid Lindqvist. I områdena till vänster tror Newsec på sjunkande yielder och till höger tror man på stigande yielder. Klicka på bilden för att förstora. Bild: Newsec
I områdena till vänster tror Newsec på sjunkande yielder och till höger tror man på stigande yielder. Klicka på bilden för att förstora.

I Newsecs nya Property Outlook presenteras ett diagram (se bild till höger) som visar i vilka områden Newsec tror på sjunkande respektive stigande yieldnivåer framöver.
Områdena till vänster i diagrammet uppvisar yieldnivåer som just nu ligger relativt högt historiskt, medan områdena till höger ligger lågt.

I stora drag tror Newsec att fokus kommer att flyttas från prime till mer sekundära lägen.

- Sedan finanskrisen har största delen av transaktionsvolymen dominerats av institutionella investerare som har förvärvat primeobjekt. Det har varit bra investeringar som har gett en god real avkastning. Kontor i sekundära lägen har haft en låg likviditet, beroende på att de opportunistiska, som traditionellt söker sig till den här typen av investeringar, inte i önskvärd utsträckning har fått tillgång till finansiering. Yielderna har här legat i princip stilla sedan 2009, säger Newsecs chefekonom Arvid Lindqvist till Fastighetssverige.

Newsec tror nu att vi står inför ett skifte.

- Ja, det tror vi. När tillväxten tar fart stiger realräntan och därmed obligationsräntorna. Därmed blir gapet till prime-yielderna mindre och andra tillgångsslag än primefastigheter kommer att prestera relativt sett bättre.

- Sedan ECB i somras gick ut och sa att man kommer att göra allt som krävs för att rädda euron har marknaden blivit mer riskbenägen. Obligationsräntorna och börserna har stigit kraftigt. Jämfört med de marknaderna rör sig fastighetsmarknaden väldigt långsamt, därför dröjer det innan motsvarande risksvängning sker här, men den kommer. Det känns också som att finansieringsproblematiken går åt rätt håll, med nya utländska banker och välfungerande alternativa finansieringsformer som företagsobligationer.

- Sammantaget leder detta till att sekundära segment gynnas.

Ni redovisar ett 30-tal marknader i det här diagrammet i rapporten. Om du får välja en, var tror du att yielden sjunker mest på två års sikt?

- Jag vill egentligen inte nämna någon specifik marknad, nyckelorden är högavkastande fastigheter med stabila kassaflöden i bra lägen. Det gäller att välja rätt objekt inom segmenten. Men ska jag ändå nämna något så får jag säga Stockholms ytterområden. Överhuvudtaget är sekundära lägen i storstadsområden väldigt intressanta.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Gotlandshem saknar besked om bostadsrätter: "Det var bättre än ett nej i alla fall"

Bostäder Stora eftersatta fastighetsunderhåll som kommer kosta Gotlandshem minst två miljarder kronor. Samtidigt som tillförseln av nya hyresrätter är låg. Lösningen som Gotlandshem landat i är att i samband med förtätningen av ett område samtidigt bygga bostadsrätter för att till viss del finansiera nyproduktionen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige