Image

Nacka överklagar domen om Bergs gårds framtid

Juridik Mark- och miljödomstolen fastslog att Nacka kommun inte har tillräckliga skäl för att säga upp Circle K:s tomträttsavtal i Bergs gård. Trots Tunnelbaneavtalet anser domstolen att det saknas nödvändiga statliga och regionala beslut som gör att Bergs oljehamn kan avvecklas. Domen kommer att överklagas.
Publicerad den 30 Maj 2017

?– Vi är överraskade över domstolens beslut. Domstolen har inte förstått att Nacka bygger stad. Det måste vara möjligt för Nacka kommun att kunna använda den mark man äger och kunna bygga bostäder i stället för att lagra olja där, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Planerna att bygga bostäder vid Bergs gård ingår som en del i Tunnelbaneavtalet där Nacka kommun kommit överens med staten och Stockholms läns landsting om att bygga omkring 13 500 nya bostäder.

– Det är ett mål som har fått ett felaktigt beslut. Bergs gård ligger inom influensområdet för tunnelbanan och är en viktig del för att kommunen ska kunna bygga bostäder enligt ingångna avtal med staten och SLL samt enligt kommunala och regionala utvecklingsplaner för bostadsbyggande och stadsutveckling, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Visionen att omvandla Bergs gård från oljehamn och ett hållbart område för boende har drivits av Nacka kommun sedan början av 2000-talet. Den rättsliga tvisten handlar om Nacka kommun har rätt att säga upp Circle K från ett tomträttsavtal som träffades 1958. Avtalet går ut den 31 december 2018 och domen, som kommer att överklagas till Svea hovrätt, innebär att processen med att utveckla omkring 2 000 bostäder vid Bergs gård förhalas ytterligare. Nästa möjliga tillfälle för kommunen att säga upp tomträtten är år 2059.

– Domstolen säger att det går att bygga tunnelbana och samtidigt ha kvar en oljedepå. I tider av akut bostadsbrist måste kommunens mark kunna användas mer ändamålsenligt. Det är otänkbart att vänta till 2059, därför ska vi överklaga, fortsätter Mats Gerdau. 

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator på väg att köpa av storägare för drygt 100 miljoner

Transaktioner Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna på väg att sälja till Fastator – "kulturskatter" i Åre och Visby.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY