Image
Tomas Carlsson, vd för NCC.
Tomas Carlsson, vd för NCC. Bild: NCC.

Minskat resultat för NCC

Bolag NCC visar upp minskat resultat när man fortsätter med sitt förändringsarbete.
Publicerad den 19 Juli 2019

Andra kvartalet 2019

# Orderingången uppgick till 16 070 (13 834) MSEK
# Nettoomsättningen uppgick till 14 610 (14 349) MSEK
# Rörelseresultatet uppgick till 411 (452) MSEK
# Resultat efter finansiella poster uppgick till 380 (427) MSEK
# Resultat efter skatt uppgick till 322 (341) MSEK
# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,85 (3,12) SEK
# Omstruktureringskostnader uppgick till cirka 20 MSEK

Första halvåret 2019

# Orderingången uppgick till 31 572 (31 355) MSEK
# Nettoomsättningen uppgick till 26 044 (25 244) MSEK
# Rörelseresultatet uppgick till 59 (88) MSEK
# Resultat efter finansiella poster uppgick till 9 (55) MSEK
# Resultat efter skatt uppgick till 8 (45) MSEK
# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,03 (0,39) SEK

Vd:n Tomas Carlsson kommenterar:

– Under det andra kvartalet har NCC fortsatt att systematiskt arbeta på med vårt förändringsarbete. Det löper på bra med många projekt och initiativ även om det kommer att ta tid att se konkreta resultat i alla delar av verksamheten.

– Vi har fortsatt en god och stabil marknad inom samtliga våra affärsområden. Trots den avmattning som skett på bostadsmarknaden har NCC fortfarande hög orderingång på bostadsprojekt. I Sverige står hyresrätter för huvuddelen av orderingången på bostäder.

– Vid den här tiden förra året hade jag inlett en genomlysning av bolaget vilket sedan ledde fram till ett kraftfullt åtgärdsprogram under hösten och en annan syn på risk. I en marknad med många möjligheter är vårt fokus nu på att disciplinerat välja rätt projekt med rätt risknivå. Vi har förstärkt våra interna processer och sätter lönsamhet före tillväxt i hela verksamheten. Vår förändringsresa har bara börjat och vi samlar oss nu för att lägga en stark bas för en långsiktigt stabil och lönsam framtida utveckling.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför vill Kungsleden förädla hellre än förvärva

Bolag Kungsledens vice vd Ylva Sarby Westman berättar varför man utökar sitt bestånd i Stockholm City Väst – och varför bolaget fokuserar mer på förädling än förvärv i nuläget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY