Image
Liia Nõu, vd för Pandox.
Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Minimihyror fortsatt största intäkten för Pandox

Bolag Under det tredje kvartalet utgjordes Pandox intäkter fortsatt i huvudsak av minimihyror och fasta hyror. Bidraget från omsättningsbaserade hyror och intäkter från operatörsverksamhet ökade dock i takt med att beläggningsgraden stärktes.
Publicerad den 27 Oktober 2021

Pandox uppger fortsatt att rörliga intäkter i hyresavtal med minimihyror bara kommer att genereras i begränsad utsträckning under 2021.

Givet en fortsatt återhämtning i hotellefterfrågan förväntas dock rörliga intäkter materialiseras i merparten av hyresavtalen med minimihyror under 2022.

Per kvartalets slut uppgick kundfordringar hänförliga till uppskjutna hyror under temporära betalningsvillkor till motsvarande 649 miljoner kronor (640 miljoner per den 30 juni 2021). Bolaget skriver att återbetalning av uppskjutna hyror förväntas påbörjas under fjärde kvartalet 2021.

Juli–september 2021
Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 652 (630) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 553 (531) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 15 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 22 (-39) MSEK
EBITDA uppgick till 550 (456) MSEK
Cash earnings uppgick till 270 (194) MSEK
Cash earnings per aktie uppgick till 1,45 (1,06) SEK
Periodens resultat uppgick till 321 (-103) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -9 MSEK
Resultat per aktie uppgick till 1,73 (-0,56) SEK
Per 30 september 2021 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 4 202 MSEK, jämfört med 4 377 MSEK per 30 juni 2021
Den 23 augusti utsåg Pandox styrelse Liia Nõu till vd. Liia Nõu har varit Pandox CFO sedan 2007 och tillförordnad vd sedan den 21 maj 2021
Per 31 augusti omklassificerades Maritim Hotel Nürnberg till Operatörsverksamhet

Januari–september 2021
Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 774 (1 829) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 485 (1 540) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 3 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -48 (-104) MSEK
EBITDA uppgick till 1 347 (1 321) MSEK
Cash earnings uppgick till 517 (531) MSEK
Cash earnings per aktie uppgick till 2,81 (2,91) SEK
Periodens resultat uppgick till 351 (-1 103) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -465 MSEK
Resultat per aktie uppgick till 1,91 (-5,98) SEK

Kommentar från vd Liia Nõu:
Hotellefterfrågan ökade på samtliga Pandox marknader i det tredje kvartalet med stöd av ett starkt inhemskt fritidsresande och ett ökat affärsresande. De underliggande drivkrafterna bakom efterfrågeökningen var en hög ekonomisk aktivitetsnivå, avvecklade myndighetsrestriktioner och en ökad vaccinationsgrad.

Sammantaget ökade Pandox totala intäkter och driftnetto med 18 respektive 17 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. För jämförbara enheter var ökningen 25 respektive 24 procent justerat för valutakurseffekter. Huvuddelen av Pandox intäkter utgjordes av kontrakterade minimihyror och fasta hyror i Fastighetsförvaltning. Bidraget från omsättningsbaserade hyror och intäkter från Operatörsverksamhet ökade i takt med att beläggningsgraden stärktes.

Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet uppgick till cirka 55 (37) respektive 39 (22) procent i det tredje kvartalet.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertexter

Senast från Fastighetssverige Plus

Möjligheter till en miljon bostäder i goda lägen

Bygg/Arkitektur 100 år av byggande för bilen – det är vad stadsforskaren och doktorn i stadsplanering, Alexander Ståhle, menar att vad vi gjort. Men vad människor eftersöker i sin bostad är inte parkeringar och stora vägar. "Med 90 procents säkerhet kan vi säga vad en fastighet är värd utifrån hur den ligger i förhållande till grönska och natur", säger Alexander Ståhle.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige