Image
Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.
Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter. Bild: Maxfastigheter/Sebastian Sandström

Maxfastigheter emitterar företagsobligationer

Ekonomi/Finansiering Maxfastigheter har emitterat seniora icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor.
Publicerad den 18 November 2019

Obligationerna har den 22 november 2019 som emissionsdag och kommer att löpa med rörlig ränta om Stibor 3m + 5.25 % per år (kvartalsvis utbetalning) med slutlig förfallodag den 22 maj 2023. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad inom 60 dagar från emissionsdagen.

Emissionslikviden kommer att användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och investeringar i befintliga projekt.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Cirio har varit legal rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY