Image
Bild: Istock

M2 Asset Management emitterar miljardobligation

Ekonomi/Finansiering M2 Asset Management AB har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor.
Publicerad den 14 December 2019

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter och har slutligt förfall den 19 december 2022. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål inbegripet refinansieringar, investeringar i dotterbolag och fastigheter samt förvärv av fastigheter och fastighetsägande bolag.

Mia Arnhult, VD, kommenterar:
– Efter genomförandet av M2:s förvärv av Arnia kommer koncernen ha tillgångar på över 26 mdkr och en justerad soliditet på över 60%. Dessutom kommer förvärvet att ge en förbättrad effektivitet och en ökad visibilitet. Dagens obligationsemission visar tydligt att detta uppskattas av investerare och vi är mycket glada över deras stora intresse i M2. Förvärvet av Arnia i kombination med den lyckade obligationsemissionen ger oss goda förutsättningar att fortsätta skapa långsiktig tillväxt.

Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legala rådgivare.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Tarpen i ny satsning – "mycket hårdare konkurrens nu"

Transaktioner Tarpen Nordic var tidiga in i dagens kanske hetaste segment – samhällsfastigheter. För snart två år sedan avyttrade Tarpen hela sitt bestånd – nu bygger man upp ett nytt, inom samma segment och med samma investerarklientel som tidigare. Grundaren Mark Butler berättar här om den nya satsningen och om vad bolaget är mest intresserat av framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY