Image

Lantmännen och Hemsö bildar gemensamt bolag för samhällsfastigheter

Bolag Hemsö och Lantmännen har bildat ett gemensamägt bolag för att utveckla och förvalta samhällsfastigheter. Fokus kommer primärt att ligga på skolor och äldreboenden.
Publicerad den 5 Juli 2017

Parternas initiala investering i det 50/50-procentigt ägda bolaget uppgår till 540 miljoner kronor och innefattar en portfölj med fyra skol- och äldreboendefastigheter samt en ett äldreboendeprojekt, alla belägna i Stockholms- och Malmöområdet. Både den initiala portföljen, vars fastigheter härrör från Lantmännens befintliga portfölj och de framtida färdigställda projektfastigheterna kommer att ägas av det samägda bolaget. Samarbetet är långsiktigt och kommer till att börja med omfatta mellan fem och tio projekt, till ett uppskattat värde om tre miljarder kronor inom en fem- till sjuårsperiod.

Lantmännen äger i dagsläget en mindre portfölj av samhällsfastigheter innefattande skolor och äldreboenden och har en omfattande bank av marktillgångar med stor utvecklingspotential över hela landet. Hemsö har lång erfarenhet av samhällsfastigheter och en väletablerad projektorganisation, som kommer att användas vid exploateringen av marken.

– Tillsammans med Lantmännen ges vi nu unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Lantmännen är en långsiktig, stabil och seriös partner med tillgång till mark i attraktiva citylägen. Hemsö har gedigen kunskap och erfarenhet av projektutveckling och av att bygga framtidens moderna, verksamhetsanpassade skolor och äldreboenden. Vi kompletterar varandra mycket väl, säger Hemsös vd Nils Styf.

– Hemsö har lång erfarenhet av att vara värd för samhällsservice och av att driva projektutveckling. Jag är mycket glad över att tillsammans med Hemsö bidra till utvecklingen av moderna samhällsfastigheter, säger Joachim Haas, vd på Lantmännen Fastigheter.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige