Image
Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.
Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden. Bild: Kungsleden

Kungsleden: Substans över 85 kronor

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för niomånadersperioden uppgår till 889 miljoner kronor (821), en uppgång med åtta procent.
Publicerad den 23 Oktober 2019

Niomånaderssiffrorna:
# Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 889 Mkr (821). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och driftnetton i jämförbart bestånd, med 5 respektive 6 procent, samt ett förbättrat finansnetto.
# Nyuthyrningen uppgick till 142 Mkr (167) och nettouthyrningen för perioden uppgick till 21 Mkr (27).
# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 260 Mkr (1 291). Värdeökningen förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav.
# Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 36 833 Mkr (34 697 Mkr vid årets ingång).
# Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 475 Mkr (1 662), motsvarande 6,75 kronor per aktie (7,61).
# Aktuellt substansvärde ökade till 85,67 kr per aktie (77,05).

Biljana Pehrsson, vd:
– Kungsleden har konsekvent arbetat med att höja kvalitén i fastighetsportföljen genom försäljningar av fastigheter utanför våra prioriterade marknader. Detta leder på kort sikt till ett lägre driftnetto och förvaltningsresultat, så som i tredje kvartalet. Vi är samtidigt övertygade om att vår satsning på moderna och högkvalitativa fastigheter bidrar till en minskad risk och en långsiktigt god hyrestillväxt samt värdeutvecklingspotential.

– Alla våra huvudmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, där 90 procent av fastighetsbeståndet finns – har väl diversifierade ekonomier med fortsatt befolkningstillväxt. Dessa storstadsregioner står för drygt 62 procent av Sveriges BNP. Min bedömning är att de har en så stark tillväxtkraft att de kommer klara sig bättre än många andra orter i en sämre konjunktur. Enligt en färsk rapport från Oxford Economics förväntas BNP-tillväxten för Stockholmsregionen – där vi har nästan 50 procent av vårt bestånd – nå runt 2 procent 2019 och endast marginellt lägre 2020. Det är väsentligt högre än den tillväxt som ledande prognosinstitut förutspår för hela riket. Vi ser, mot bakgrund av ovan, inte en avmattning i efterfrågan på kommersiella lokaler på våra huvudmarknader.

– Uthyrningsaktiviteten har också varit hög i kvartalet med många nya hyresavtal, motsvarande en hyresvolym om 49 Mkr (37). Den sammanlagda nyuthyrningen för årets nio första månader uppgår till 142 Mkr (167). Vi har också en fortsatt stark pipeline av nyuthyrningar. Bland dessa kan nämnas stort intresse för Finnslätten i Västerås som verkligen är ett område med potential. Här arbetar vi ihop med ABB, Västerås Stad och andra framstående företag för att skapa en attraktiv miljö med brett serviceutbud som kan locka till sig fler innovativa verksamheter och talanger samt forskning och utbildning.

– 2019 ser ut att bli ett bra år för Kungsleden. Vi fortsätter rikta fokus mot att leverera på vår vision – att utveckla attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Och vi sätter kunden i centrum. Alltid. I allting. Vårt kundfokus och starka kunderbjudande bidrar till att vi är väl rustade att möta förändrade förutsättningar och behov på marknaden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pantbanken Sverige: "Det gäller att passa på"

Bolag Pantbanken Sverige är landets största pantbanksföretag som har värderat, belånat och sålt saker ända sedan 1866. Nyligen slog de till med ett förvärv. Företagets vd Peter Sundström berättar för Fastighetssverige om allt som händer hos dem.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY