Image

Kungsleden sänker utdelningen

Bolag Kungsleden sänker utdelningen från 3,75 till 2,00 kronor. Nettoomsättning och bruttoresultat för 2010 minskade till följd av Hemsö-affären och ökade kostnader för den kalla vintern.
Publicerad den 17 Februari 2011

Nettoomsättningen 2010 minskade elva procent till 2 304 miljoner kronor (2 602) och bruttoresultatet minskade 15 procent till 1 545 miljoner kronor (1 817) till följd av Hemsö-affären med Tredje AP-fonden och ökade kostnader för den kalla vintern.

Resultat före skatt uppgick till 1 186 miljoner kronor (351). Resultat efter skatt uppgick till 841 miljoner kronor (250), motsvarande 6,20 kronor (1,80) per aktie.

För det fjärde kvartalet uppgick resultatet före skatt till 781 miljoner kronor (41) efter att värdet på finansiella instrument ökat. Resultat efter skatt uppgick till 524 miljoner kronor (–90), motsvarande 3,80 kronor (–0,70) per aktie.

Det utdelningsgrundande resultat för 2010 uppgick till 530 miljoner kronor (1 022).

Styrelsens prognos för det utdelningsgrundande resultatet 2011 uppgår till 650 miljoner kronor.

3,6 miljardersförvärvet från NR Nordic & Russia ingår inte i ovanstående siffror, eftersom affären blev klar först i år.

- Inför 2010 räknade vi med svagt ökande vakanser och något sämre intjäning på grund av negativt konsumentprisindex. Det vi då inte hade vetskap om var den kalla vintern med ökade kostnader som följd. När jag nu summerar året kan jag konstatera att såväl kvartalets som årets resultat var stabilt även om vintervädret och något högre vakansgrad påverkat utfallet negativt, säger vd Thomas Erséus.

- Jämförelsetalen med helåret 2009 påverkas av delförsäljningen av publika fastigheter till Tredje AP-fonden samt att vi tidigare under 2010 nettosålt fastigheter. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 2 procent. Vid årets utgång var den genomsnittliga direktavkastningen 6,4 procent, att jämföra med 7,0 året innan.

- Årets resultat steg kraftigt, mycket till följd av ökade orealiserade värden på fastigheter och finansiella instrument om totalt 617 Mkr.

- Med de affärer som gjordes 2010 och bildandet av Hemsö har Kungsleden det senaste året genomgått omfattande förändringar och är i dag ett bolag i god form och delvis i ny skepnad. Grunden är dock samma affärsmodell som Kungsleden alltid har haft.

- Min bedömning är att vakansnivåerna stabiliserades i slutet av 2010. Blickar vi framåt ser vi en successiv förbättring av transaktions- och hyresmarknaderna. Vi ser också tecken på att inflationen är på väg tillbaka och att det kommer att finnas möjligheter till vissa hyreshöjningar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter Serneke-beslutet – så ser styrelsen på bolagsnamnet

Bolag Sernekes styrelseordförande Jan Johansson berättar för Fastighetssverige om varför Ola Serneke inte får lämna bolaget helt och hållet – och hur de ser på en eventuell namnändring på bolaget efter huvudpersonens uppmärksammade forum-aktivitet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY