Image

Kungsleden riskerar skattesmäll om 1,5 miljarder

Bolag Kungsleden har tagit emot en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen har funnit att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006-2008. Ärendena har stora likheter med det så kallade ”Steen och Ström-fallet” där Förvaltningsrätten i Stockholm också avslog yrkat avdrag medan Kammarrätten i Stockholm senare medgav avdrag.
Publicerad den 13 Mars 2013

Kungsleden har inte gjort reserveringar för de aktuella skattefallen. De finansiella effekterna är däremot inkluderade i den uppskattning av maximalt negativa effekter som Kungsleden tidigare kommunicerat.

Resultateffekten uppgår vid slutgiltigt negativt utfall till cirka 1 580 miljoner kronor inklusive ränta.

Likviditetseffekten uppgår vid slutgiltigt negativt utfall till cirka 1 400 miljoner kronor. I beloppet ingår ränta.

Kungsleden delar inte förvaltningsrättens uppfattning och avser därför att överklaga domarna till kammarrätten.

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Partnertext

Property Matchmaking med Relier

Presenteras av Relier Real Estate Advisor

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY