Image
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden. Bild: Kungsleden

Kungsleden levererar ett starkt 2020 och siktar på tillväxt framåt

Bolag Biljana Pehrsson och Co presenterar starka siffror i Kungsledens bokslutskommuniké.
Publicerad den 11 Februari 2021

Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 1 257 miljoner kronor (1 185). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter och ökad överskottsgrad samt minskade försäljnings- och administrationskostnader.

Nyuthyrningen uppgick till 156 miljoner kronor (210) och nettouthyrningen till 22 miljoner kronor (58).
109 hyresavtal (131) med ett totalt hyresvärde om 238 miljoner kronor (252) omförhandlades under året, med en genomsnittlig hyresökning i de omförhandlade hyresavtalen om 12 procent (10). Efter investeringar om 1 395 Mkr, transaktioner samt positiva värdeförändringar uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 40 718 Mkr jämfört med 38 310 miljoner kronor vid årets ingång.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 948 miljoner kronor (1 762), vilket motsvarar en ökning med 2,5 procent. Värdeuppgången förklaras av nedgång i avkastningskraven och ökade hyror. Aktuellt substansvärde ökade till 97,13 kr per aktie (90,10). Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,80 kr per aktie (2,60) vilket motsvarar en ökning med 8 procent.

I vd-ordet säger Biljana Pehrsson bland annat:
– 2020 blev ett väldigt speciellt år. Efter en positiv inledning kom pandemin med nedstängningar av samhällen och konsekvenser för människor, företag och länder. Trots pandemin kan 2020 summeras som ännu ett starkt år för Kungsleden. Våra intäkter i jämförbart bestånd har ökat med 4 procent. Totalt har intäkterna ökat till 2 530 miljoner kronor. Vårt driftnetto har ökat med 6 procent till 1 743 Mkr och förvaltningsresultatet på 1 257 miljoner kronor är det högsta hittills för Kungsleden och väl över det finansiella målet som sattes 2017 om ett förvaltningsresultat på 1 200 miljoner kronor år 2020.

– År 2020 blev det tredje starkaste transaktionsåret i Sverige med en volym på 181 miljarder kronor. Prisnivåerna vid gjorda avslut visar att avkastningskraven har sjunkit för kontor, lager, logistik och industri. Värdet på Kungsledens fastighetsportfölj har ökat med 2,4 miljarder kronor till 40,7 miljarder kronor under året tack vare färdigställda projekt och projektinvesteringar samt förbättrade hyresintäkter och lägre avkastningskrav.

– Efter en fortsatt orolig höst med en andra pandemivåg ser nu prognosmakare ljuset i tunneln. Givet att vaccinering fortgår enligt plan och att länder gradvis lättar på restriktioner tror vi liksom flera bedömare på en bredare återhämtning i ekonomierna och för Sveriges del en BNP-tillväxt med omkring 3 procent under 2021. Med växande ekonomier ökar också efterfrågan på kontor och kommersiella lokaler. Vi kommer att få se nya sätt att arbeta på efter pandemin med önskemål om flexiblare lösningar på kontor, fler mötesplatser och ett ökat fokus på hälsa och välbefinnande. Vi ser fram emot det och är väl rustade att möta kundernas föränderliga önskemål.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så har Pandox ställt om till följd av coronakrisen

Bolag Hotellfastighetsjätten har lagt om strategin, ändrat sitt sätt att arbeta och fått upp ögonen för nya typer av hotell. Bolagets vd, Anders Nissen, berättar om det tuffa året, vad som är viktigast för bolaget framöver och vilka destinationer han tror är de nya vinnarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY