Image

Kungsleden köper för 5,5 miljarder

Transaktioner Kungsleden har tecknat ett avsiktsförklaringsavtal med GE Capital Real Estate om förvärv av 84 kommersiella fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 5.5 miljarder kronor. Beståndet är till största del beläget i Stockholm och Göteborg och merparten utgörs av kontorsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 567 000 kvadratmeter.
Publicerad den 15 Augusti 2013
Biljana Pehrsson. Bild: Kungsleden
Biljana Pehrsson.

- Beståndet har en profil som passar väl in i Kungsledens nya strategi med fokusering mot segmenten kontor, industri/lager och handelsfastigheter i storstadsregioner och tillväxtorter. Vi går nu in i en sedvanlig due diligence fas, säger Biljana Pehrsson, styrelseledamot och tillträdande vd för Kungsleden.

Avsiktsförklaringen ger Kungsleden exklusivitet att genomföra en teknisk, legal och finansiell due diligence av fastighetsbeståndet. Affären är villkorad av att inga väsentliga avvikelser framkommer under due diligence-processen.

Köpeavtal beräknas kunna ingås i oktober med tillträde före årsskiftet. Affären föranleder inte Kungsleden att anskaffa ytterligare riskkapital.

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Partnertext

Property Matchmaking med Relier

Presenteras av Relier Real Estate Advisor

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY