Image
Biljana Pehrsson.
Biljana Pehrsson. Bild: Kungsleden

Kungsleden: Förbättrat driftnetto och stark nettouthyrning

Bolag Biljana Pehrsson och Co presenterar starka siffror för helåret 2019.
Publicerad den 12 Februari 2020

– 2019 blev ett bra år för Kungsleden. Förvaltningsresultatet ökade till 1 185 Mkr, vilket är det högsta resultatet på 10 år. Hyresintäkterna respektive driftnetto i jämförbart bestånd ökade med 5,3 respektive 6,1 procent tack vare nyuthyrningar och omförhandlingar. Vi hade en positiv nettouthyrning såväl under det fjärde kvartalet som för helåret 2019. Nettouthyrningen vid årets slut landade på 58 Mkr, kommenterar Biljana Pehrsson i rapporten.

Helårssiffrorna:
*Intäkterna för 2019 ökade till 2 423 Mkr (2 385) trots att vi under året har nettosålt fastigheter och därmed tappat 52 Mkr i hyresintäkter netto.
*Förvaltningsresultatet ökade med 5,4 procent till 1 185 Mkr (1 124). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.
*Nettouthyrningen fortsatte att utvecklas positivt och uppgick i det fjärde kvartalet till 37 Mkr (58). För helåret uppgick den till 58 Mkr (86).
*Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 762 Mkr (1 619) vilket motsvarar 5,1 procent. Värdeökningen förklaras av ökade hyresintäkter samt av sänkta avkastningskrav.
*Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 38 310 Mkr (34 697 Mkr vid årets ingång).
*Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 245 Mkr (2 055), motsvarande 10,28 kronor per aktie (9,41).
*Aktuellt substansvärde ökade till 89,61 kr per aktie (79,66).
* Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,40) vilket motsvarar en ökning med 8 procent.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet:
*Klustret Stockholm City Väst utökades genom förvärvet av kontorsfastigheten Gladan 4 som köptes för 428 Mkr.
*Kungsledens första nyproduktion av kontor, projektet Eden by Kungsleden i Hyllie, Malmö, påbörjades. Investeringen uppskattas till 350 Mkr inklusive markförvärv.
*Satsningen på mångfald gav Kungsleden EPRA Diversity & Inclusion Award 2019.
*Avtal har tecknats om uthyrning av 7 300 kvadratmeter i framtidsområdet Högsbo i Göteborg, 5 400 kvadratmeter till PDL Group och 1 900 kvadratmeter till Peabskolan.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Ett tungt maskineri som levererar tillväxt"

Bolag Svenska Nyttobostäder är ett av börsens mest anonyma sexmiljardersbolag. Det unika upplägget gör att åren fram till 2025 i stort sett är utstakade. – Vi är ett tungt maskineri som levererar tillväxt, säger vd Tommy Johansson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY