Image

Kraftigt minskad vinst för Catena

RAPPORTER I sin delårsrapport redovisar börsnoterade Catena en kraftigt minskad vinst. Anledningen är negativa värdeförändringar.
Publicerad den 13 Augusti 2008

Periodens hyresintäkter uppgick till 93,1 miljoner kronor (89,2 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 43,0 miljoner kronor (35,7), motsvarande 3,72 kronor per aktie (3,09).

Periodens resultat före skatt uppgick till 29,6 miljoner kronor (174,3).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 20,8 miljoner kronor (140,7) motsvarande 1,80 kronor per aktie (12,17).

Realiserade värdeförändringar ingår i periodens resultat före skatt med 4,3 miljoner kronor (37,7).

Orealiserade värdeförändringar ingår i periodens resultat före skatt med -17,7 miljoner kronor (100,9).

Investeringar i befintligt bestånd har uppgått till 63 miljoner kronor under perioden.

Förvärv av tomtmark har genomförts med åtta miljoner kronor.

- Catena fortsätter att utvecklas väl. Förvaltningsresultatet har ökat med över 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 43,0 miljoner kronor. Höjda avkastningskrav på befintliga fastigheter har dock påverkat våra fastighetsvärden negativt. Samtidigt har ökad uthyrning och omförhandling av hyreskontrakt, som genererat högre hyresnivåer, haft en positiv inverkan på fastighetsvärdena, säger Peter Hallgren, vd på Catena.

- Catena har en fortsatt hög uthyrningsgrad under 2008. Under första halvåret har nya hyreskontrakt tecknats motsvarande ett hyresvärde på 5,8 miljoner kronor på årsbasis. Uthyrningsgraden har ökat till för branschen höga 98,6 procent. Samtliga nya hyresavtal är tecknade med hyresgäster utanför Biliakoncernen, säger Peter Hallgren.

- Catena fortsätter under 2008 att prioritera investeringar i befintliga anlägg-ningar som genererar ytterligare hyresintäkter. Projekten Almedal i Göteborg och Drammen i Norge färdigställs i år, medan Vestas nya kontor på Svågertorps handelsområde i Malmö färdigställs under första kvartalet 2009. Investeringarna för dessa tre projekt uppgår till cirka 180 miljoner kronor, säger Peter Hallgren.

- Vi kommer att se en fortsatt osäkerhet kring utvecklingen av fastighetsvärdena framöver, men Catena har goda förutsättningar inför framtiden genom sina långa hyresavtal (9,7 år i snitt), bra kassaflöden och goda möjligheter till alternativanvändning av fastigheterna, säger Peter Hallgren.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De gick bäst på börsen i juli

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på vilja av de noterade fastighetsbolagen som gick bäst på börsen under juli månad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY