Stabtechs förstärkning sker genom att man injicerar en expanderande plast.

"Kostnadseffektiv grundförstärkning"

Bolag Ekonomisk, störningsfri och revolutionerande. Så beskriver Stabtech:s vd Emil Belfrage deras innovativa metod för att åtgärda sättningsskador i byggnader.

Skicka till e-post

Sättningar i fastigheter uppstår när marken under byggnaden inte har erforderlig styrka och inte klarar av att bära lasterna från byggnaden, vilket innebär att den sjunker och ådrar sig skador såsom sprickbildning i fasad, väggar och golv som följd. Även lutande golv är en vanlig skada som sammankopplas med sättningsskador. Sättningsskador på byggnader kan uppkomma av flera orsaker, till exempel påbyggnader på byggnaden vilket ökar spänningen i jorden, inre erosion (jordpartiklar förflyttas med grundvattenströmningar), förändrade grundvattennivåer, vibrationer från omgivning med mera.

Traditionellt sett används pålning för att åtgärda denna typ av problem – men med Stabtechs nya metod finns ett annat alternativ.

– Vi erbjuder en ekonomisk, störningsfri och revolutionerande metod för att åtgärda sättningar i fastigheter, säger Emil Belfrage, och fortsätter:

– Vanligtvis slås eller borras pålar ner till fastare mark. Detta för att föra ner lasterna från fastigheten till fastare jordlager eller berg och på så vis säkra fastigheten från sättningar. Pålningsarbete är något som kräver större maskiner och medför att omgivningen måste återställas efter genomfört arbete. Grundsulan måste också schaktas fram och upplag måste byggas så huset med säkerhet vilar på pålarna. Hela denna process är dyr, tar lång tid, stör hyresgäster och kräver stora arbetsinsatser av fastighetsägarna.

– Stabtech:s metod bygger istället på att förstärka marken genom packning av jorden samt fylla ut hålrum. Detta görs genom att injicera en expanderande plast i marken på de nivåer där jorden visar på försvagade egenskaper vilket framgår av en geoteknisk utredning. Även denna utredning tillhandahåller Stabtech, säger Emil Belfrage.

Arbetet som utförs är mycket tyst och kräver inga stora maskiner. Detta medför att Stabtech kan agera mycket flexibelt i fastigheten och hyresgästen kan vara kvar under tiden arbetet utförs.

– Vi har sett att vårt arbetssätt kan bespara beställaren stora summor pengar. Det är inte ovanligt att våra entreprenader kostar hälften eller ännu mindre än en traditionell åtgärd. En av de större kostnadsbesparingar beställaren gör är att hyresgästen inte behöver flytta. Det krävs heller ingen återställning efter att arbetet är klart eller dyra etableringar säger Emil Belfrage

Han menar också att metoden kan ses som ett underhåll av fastigheten:

– Pålning är en stor engångsinsats, vår metod kan man genomföra flera gånger för samma pris. Vi kan exempelvis göra en nödinsats vid ett tillfälle och stabilisera en del av ett hus, för att sedan komma tillbaka vid ett annat tillfälle och färdigställa. Det innebär stor flexibilitet och kan räknas in i exempelvis underhållsplanen för fastigheten, säger han.

Vad händer när du kontaktar Stabtech?

– När du kontaktar Stabtech bokas ett första möte, dels för att presentera företaget och undersökta det aktuella objektet. På mötet inhämtas tillgänglig information samt beställarens förväntningar av åtgärden. Tillsammans läggs sedan en plan med våra geotekniker på hur arbeten ska utföras. Ofta inhämtas ytterligare ritningar, geotekniska underlag samt att Stabtech utför lastberäkningar och dimensioneringar för åtgärden. Detta för att säkerställa kvaliteten på åtgärden.

– Tydlighet och förtroende är något som är viktigt för Stabtech varför vi alltid utför ovan beskrivna aktiviteter på tydligt sätt i samsyn med beställaren. Vi ser också alltid till att kunden har kontakt med Stabtechs ledning ifall frågor dyker upp, säger Emil Belfrage.Stabtech är ett ungt och kraftigt expanderande bolag men med lång erfarenhet. Bolaget startade 2014 och har egenanställd personal med lång erfarenhet från branschen. De har egenanställd kompetens inom både geoteknik, markanläggning samt grundkonstruktioner – allt för att kunna ta ett helhetsansvar och genomföra projekten på ett professionellt vis.

Vilka typer av projekt tar ni er an?

– Vi arbetar med alla former av byggnader, det kan vara allt från kommersiella lokaler, hyreshus, industrifastigheter samt villor. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg men genomför projekt över hela landet.

Emil Belfrage, vd för Stabtech.

Fastighetsägare av större hyresfastighet, Valdermarsvik: "Den äldre delen av en större fastighet hade satt sig och tegelfogarna gick isär. Fönster gick dåligt att öppna. Kontakten med Stabtech har hela tiden varit positiv och vi har haft en bra dialog. Allt arbete gick snabbt och effektivt. Det har redan en månad efter utförd entreprenad kommit positiva reaktioner från hyresgäster som säger att det är lättare att öppna fönster och toadörrar."

Fastighetsägare av industrilokal, Göteborg: "Jag fastnade för Stabtech då de ingav förtroende och gjorde en seriös besiktning av befintligt golv, vilket resulterade i ett överkomligt pris och utförande. Jag kan säga att jag är väldigt nöjd med resultatet och skulle använda dem igen."


Stabtech AB
www.stabtech.se
info@stabtech.se
08-560 432 11
031-16 30 30

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige
+ Plus
Turning Torso, Malmö.

Skåne mot strömmen när bygginvesteringarna minskadeMikael Forkner, Peter Nilsson, Barbara Vogt och Anders Berg.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Nedslag på marknadenIlija Play

PLAY: "Vi kommer att se ett antal bolag gå omkull under året"Henrik Saxborn.

Castellum: Höjer utdelningen med 15 procentSolna strand.

SCB hyr stort i Solna strandTidig illustration över området.

Detaljplan vinner laga kraft efter nio års arbeteHessegården.

Vectura i affärer med Borlänge kommunMarie Holmberg.

Studio Stockholm tillsätter studiochefFastighetssverige PLAY


Branschguiden

Butikschef Jesper Jangeborn.

Hemköp öppnar ny butik i Råcksta+ Plus

Oortodox bostadslösning i centrala Göteborg+ Plus

Butikskedja i konkurs – släcker samtliga butiker+ Plus
Maria Grimberg.

Efter turbulenta året: NCC står inför förändringCarola Lavén.

Carola Lavén till CastellumDennis Wedin.

Stora Bostadsdagen: Stockholms nya bostadsborgarrådPer Bolund.

Per Bolund ny bostadsministerMattias Roos.

SSM vill bygga 50 procent hyresrätterLuma 1 i Hammarby sjöstad.

Fabege hyr ut 3 000 kvadratmeter i Hammarby sjöstadFredrik Linderborg.

Vacse och Serneke bygger Norrköpings nya tingsrättNils Eriksson och Kristoffer Sandberg.

Cushman & Wakefield förstärker – värvar duoTessin drabbat av ännu en konkurs
Se fler nyheter