Image
Rutger Arnhult, vd för Klövern.
Rutger Arnhult, vd för Klövern. Bild: Klövern

Klöverns fastighetsportfölj uppe i 55 miljarder

Bolag Klövern presenterar starka siffror i Q2.
Publicerad den 12 Juli 2019

Klöverns delårsrapport januari-juni 2019 i korthet:

»» Intäkterna ökade med 15 procent till 1 817 mkr (1 585).

»» Driftöverskottet ökade med 17 procent till 1 243 mkr (1 066).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 754 mkr (680).

»» Resultatet före skatt uppgick till 1 413 mkr (1 244) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 085 mkr (1 198) motsvarande 1,12 kr (1,20) per stamaktie.

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 770 mkr (546).

»» Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 194 mkr (131).

»» Efter tillträde av 2 fastigheter för 945 mkr, frånträde av 12 fastigheter för 222 mkr och investeringar om 629 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 54 975 mkr.

»» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 (2,9) och den justerade soliditeten uppgick till 37,5 procent.

»» EPRA NAV uppgick till 17,95 kr.

Vd Rutger Arnhult:

– Klövern redovisar även för årets andra kvartal ett starkt resultat. En hög nettoinflyttning bidrar fortsatt till ökade intäkter och positiva värdeförändringar på fastighetsportföljen. Bolagets strategi med fokus på renodling och koncentration resulterade i en större försäljning i slutet av kvartalet, där avtal tecknades om att avyttra en stor del av beståndet i Örebro, medan ett nytt förvärv gjordes i New York.

– Sammantaget är vi mycket nöjda med resultatet för det första halvåret och efter en välbehövlig semester ser vi med tillförsikt fram emot vad årets andra hälft kommer att erbjuda.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Johansson om Helix och Oscars kamp: "Han ska ha credd"

Bolag Oscar Properties kris har inte gått Fastpartners vd Sven-Olof Johansson obemärkt förbi – men han försäkrar att framtiden för Helix, etapp två av Norra Tornen, inte påverkas av samarbetspartnerns utsatta läge. För Fastighetssverige berättar han mer om projektet och synen på affärskollegan Oscar Engelbert.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY