Klövern: Förvaltningsresultat upp nio procent

Publicerad den 19 Oktober 2018

Skicka till e-post

Bolag Klövern redovisar ett stabilt tredje kvartal. Både intäkterna och förvaltningsresultatet stiger med nio procent.

Rutger Arnhult. Bild: Klövern
Rutger Arnhult.

Intäkterna ökade till 813 mkr (743) under årets tredje kvartal. Intäktsökningen förklaras främst av förvärv och nettoinflyttning, men även av stigande hyresnivåer. För jämförbart bestånd uppgick intäkterna till 664 mkr (637).

Fastighetskostnaderna uppgick till 233 mkr (222). För jämförbart bestånd uppgick fastighetskostnaderna till 202 mkr (200). Centrala administrationskostnader uppgick till
28 mkr (28).

Driftöverskottet ökade till 580 mkr (521). För jämförbart bestånd uppgick driftöverskottet till 462 mkr (437). Överskottsgraden uppgick till 71 procent (70). Förvaltningsresultatet, d v s resultat exklusive värdeförändringar, resultat, bostadsutveckling och skatt, uppgick till 367 mkr (336).

Driftöverskottet och förvaltningsresultatet påverkades positivt av förvärv, nettoinflyttning och stigande hyresnivåer.

Resultatet före skatt uppgick till 644 mkr (692) och påverkades av värdeförändringar om 271 mkr (346) på fastigheter och 44 mkr (16) avseende derivat.

Vd Rutger Arnhult:
– Klövern levererar återigen ett starkt resultat. Samtliga geografiska marknader visar styrka. Den omfattande renodlingen av det svenska beståndet är nu genomförd vilket öppnar upp för nya affärer. Samtidigt har en internationell expansion inletts genom förvärv i Köpenhamn och New York.
– Sammantaget har såväl årets första nio månader som det tredje kvartalet varit bra. Affärstempot har varit högt. Vi har fullföljt vår svenska renodling och etablerat oss på två nya intressanta utlandsmarknader. Därutöver har vi under inledningen av oktober lagt ett väl förankrat bud på fastighetsbolaget Agora vilket förstärker Klöverns position på ett antal orter med fastigheter för vilka vi ser spännande utvecklingsmöjligheter genom våra lokalt baserade förvaltnings- och projektorganisationer.

– Samtliga våra geografiska marknader utvecklas fortsatt bra. Särskilt stark upplever vi hyresmarknaden vara i Stockholm och Uppsala. Det är glädjande att den positiva utvecklingen i Kista håller i sig. Det har varit fortsatt högt tempo i uthyrningen. Senast i raden av större uthyrningar var ett hyresavtal med Samsung om etablering av deras nya svenska huvudkontor i fastigheten Kista Gate i Kista Science City. I Kista Gate har under 2017 och 2018 även tecknats hyresavtal med bland annat Baxter Medical, Climeon, Celgene och Novartis.

– Vi har under året fortsatt att renodla och fokusera fastighetsbeståndet i Sverige. Under 2016-2018 har Klövern sålt över 80 fastigheter och helt lämnat ett tiotal mindre orter. Senast i raden av avyttringar var fastighetsbestånden i Härnösand, Sollefteå och Falun som frånträddes den 31 augusti. Klövern är nu verksamt på 14 orter. Av det totala fastighetsbeståndet är hela 95 procent beläget i vad vi betecknar som större städer, dvs. med mer än 100 000 invånare. Storstadsregioner, dvs. med mer än en miljon invånare - i Klöverns fall Stockholm/Uppsala, Göteborg, Köpenhamn/Malmö och New York - utgör närmare 70 procent av fastighetsbeståndet. Under 2018 har vi med kraft etablerat oss i Köpenhamn. Under det tredje kvartalet tillträdde Klövern ytterligare fyra fastigheter i den danska huvudstaden för totalt drygt en miljard kronor. Vid slutet av kvartalet uppgick värdet på vår fastighetsportfölj i Köpenhamn till 3,7 miljarder kronor vilket gör staden värdemässigt till Klöverns tredje största. Vi har under året också tagit ett par steg in på den amerikanska marknaden genom förvärv av två projektfastigheter på Manhattan i New York. Ambitionen är att utveckla totalt cirka 20 000 kvadratmeter högkvalitativa kontor.

– Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) fortsätter att utvecklas väl och uppgick per den 30 september till 15,31 kr, motsvarande en ökning med 9 procent sedan årsskiftet och 17 procent under de senaste 12 månaderna.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige

De höjde sin räntetäckningsgrad mest

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt de börsnoterade fastighetsbolagens räntetäckningsgrad för det tredje kvartalet av 2018.


Profilbygget som ska lyfta Hagsätra

Bygg/Arkitektur Sveafastigheter vill bygga bostäder, bio, café och kontor med coworking i Hagsätra centrum. I veckan väntas man få en markanvisning från exploateringsnämnden.


Lokalmarknadsdagen
Den 17 januari kickstartas fastighetsåret 2019 tillsammans med branschkollegorna på klassiska Lokalmarknadsdagen!

Kickstarta fastighetsåret 2019 med branschkollegorna

Lokalmarknadsdagen Vår Den 17 januari är det dags för Lokalmarknadsdagen på Elite Park Avenue Hotel. Ett utmärkt tillfälle att sparka igång fastighetsåret 2019 tillsammans med branschkollegorna efter jul- och nyårshelgerna.


"Så höjer vi statusen på hyresrätten"

Karriär För Fastighetssverige berättar Anders Woodall, ny förvaltningschef för Lansa fastigheter varför han lockades av det unga fastighetsbolaget som är på jakt efter långsiktiga investeringar och hur man kan höja statusen på hyresrätten.


AMF Fastigheter hyr ut 8 000 kvadratmeter i Stockholmsverken

Uthyrning Paradox Interactive blir nästa hyresgäst att teckna avtal i Stockholmsverken. De flyttar in på cirka 8 000 kvadratmeter i korsningen mellan Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan.


Klövern fullföljer Agorabudet

Bolag Klövern har nu 99,3 procent av aktierna och 99,7 procent av rösterna i Agora.


Lidl öppnar i Kista Galleria

Uthyrning Lidl öppnar en 1 400 kvadratmeter stor butik i Kista Galleria under 2019.


Nu är Stordalens namntävling avslutad

Bolag Nej, det blev inte Lennart Tower – Husvärdens och Choices nya hotell i Mölndal har nu fått ett namn.


Mobilnycklar i Aura i Malmö

Bygg/Arkitektur Skanska Öresund och Parakey inleder ett samarbete för att digitalisera och förenkla nyckelhanteringen för hyresgästerna i kontorshuset Aura i Malmö – istället för nycklar, passerkort och taggar används digitala nycklar i mobilen.


Blooc rekryterar från Aros Bostad

Bolag Blooc expanderar och rekryterar ännu en arkitekt till sitt team på huvudkontoret i Stockholm.


Besqab bygger vårdboende i Uppsala

Bygg/Arkitektur Besqab kommer att uppföra ett vårdboende i den nya stadsdelen Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. Ersta diakoni blir hyresgäst och vårdgivare. Byggstart planeras till vintern 2019.


Tofta skjutfält.

Peab bygger ut Tofta skjutfält

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett stridsfordonsgarage, en multifunktionsbyggnad samt gym- och motionshall på Tofta övnings- och skjutfält på Gotland.


De har pumpat in mest i det egna beståndet

Lista Fastighetssverige har sammanställt vilka bolag som investerat mest i sitt befintliga fastighetsbestånd och kan konstatera att listans etta har pumpat in mer än två miljarder mer än tvåan.


Därför föll Fabege för satellitlösningen

Bolag För Fastighetssverige lägger Klaus Hansen Vikström, vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege, ut texten om bolagets satsning på satellitkontor.


Vasakronans vd: "Tror på stigande hyror"

Bolag För Fastighetssverige berättar Vasakronans vd Fredrik Wirdenius om hur man går vidare efter ett starkt tredje kvartal.


Så ska Heba få upp tempot

Bolag Framåt är det fokus på ombyggnad och etablering i ett större geografiskt område för Heba. För Fastighetssverige berättar bolagets vd mer om planerna.


90 miljoner till nya Slussen

Sverige En viktig förutsättning för ombyggnaden av Slussen i Stockholm har varit att hitta finansieringslösningar för Mälarens avbördning. Nu har man fattat ett beslut kring detta i kommunfullmäktige.


Åtta nya till Novi Real Estate

Bolag Novi växer med åtta medarbetare. Bolaget stärker upp både på huvudkontorets reception, förvaltning och ekonomi i Stockholm samt på projektsidan i Göteborg.


Oscar Properties breddar verksamheten

Bolag Oscar Properties Holding breddar verksamheten. Byggföretaget Allegro ska börja genomföra projekt för beställare utanför Oscar Properties och i Uppsala har bostadsprojekt omvandlats till kontorsprojekt för att bättre passa den lokala marknaden.


Skanska utvecklar och säljer hotell till LKAB för en halv miljard

Bygg/Arkitektur Skanska utvecklar och bygger ett nytt hotell i centrala Kiruna med Scandic Hotels som operatör. Hotellet säljs för 500 miljoner kronor till LKAB som tillträder i samband med färdigställande, hösten 2021.