Image

Klövern emitterar 1,5 miljarder

Bolag Klövern emitterar ett obligationslån om 1,5 miljarder kronor och offentliggör resultat för återköpserbjudande avseende utestående januari 2017-obligationer.
Publicerad den 27 Oktober 2016

Klövern har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1,5 miljarder kronor inom ett rambelopp om 1,5 miljarder kronor. Obligationslånet har en löptid om fyra år.

Emissionslikviden kommer främst att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv och refinansiering av Klöverns utestående januari 2017-obligation, som i en förtida inlösen kommer bli återköpta till ett pris motsvarande 100 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den relevanta förtida inlösendagen).

Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Företaget minskade risken för arbetsplatsolyckor tack vare nudging

Bygg/Arkitektur Med enkla medel och en knuff i rätt riktning har Wästbygg lyckats ändra attityden kring säkerhet ute på byggena. Nu heter det "aj!" och "oj!" när man lämnar in ett tillbud, något som fått rapporteringen att öka med 87 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY