Image

Klart: Castellum köper Norrporten

Transaktioner På onsdagen, strax efter börsens stängning blev det officiellt att Castellum köper Norrporten. Castellum köper aktierna i Norrporten för 10,4 miljarder kronor och 23,4 miljoner aktier i Castellum. Fastighetsvärdet i Norrporten uppgår till drygt 26 miljarder kronor. Det här är den största fastighetsaffären i Sverige sedan Vasakronan-affären 2008.
Publicerad den 13 April 2016
Annons
Image
Henrik Saxborn. Bild: Castellum
Henrik Saxborn. Eva Halvarsson. Bild: Andra AP-fonden
Eva Halvarsson. Karl Swartling. Bild: AP 6
Karl Swartling.

Transaktionen i korthet:

Castellum förvärvar samtliga aktier i Norrporten och betalar på tillträdesdagen 10,4 miljarder kr kontant samt 23,4 miljoner Castellum-aktier, vilket motsvarar 13,4 miljarder kronor.

Säljarna Andra och Sjätte AP-fonden erhåller totalt 14,0 miljarder kronor, baserat på emissionskursen i Apportemissionen om 133 kronor per Castellum-aktie och inklusive en utdelning om 464 miljoner kronor som betalas före tillträdesdagen.

Den kontanta köpeskillingen avses finansieras genom dels en fullt ut garanterad företrädesemission, om cirka 6,5 miljarder kronor, dels utnyttjande av nya och befintliga räntebärande kreditfaciliteter, om cirka 3,9 miljarder kronor.

Castellums fastighetsvärde proforma ökar till 71 miljarder kronor och det årliga förvaltningsresultatet proforma ökar med drygt 900 miljoner kronor från 1,6 miljarder kronor till 2,5 miljarder kronor, exklusive samordningsvinster, vilka på årsbasis beräknas uppgå till 150 miljoner kronor.

Förvärvet stärker Castellums närvaro och marknadsposition i Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg, Örebro och Jönköping

Förvärvet innebär att Castellum etablerar sig med storlek och attraktivt belägna fastigheter i Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå och Växjö.

Förvärvet är villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen och bemyndigande för styrelsen om riktad emission av aktier till Andra och Sjätte AP-fonden, samt sedvanliga godkännanden från Konkurrensverket.
Castellums övergripande mål, finansiella riskmått och utdelningspolicy kvarstår oförändrade efter Transaktionens genomförande.

- Förvärvet av Norrporten är ett kraftfullt steg framåt i Castellums långsiktiga tillväxtstrategi. Norrporten har ett attraktivt fastighetsbestånd som kompletterar Castellums befintliga bestånd på tillväxtorter runtom i Sverige och Danmark, och som adderar fastigheter på ett antal nya orter där Castellum inte redan är närvarande. Genom förvärvet befäster vi vår position som en av Sveriges ledande fastighetsutvecklare och förvaltare med fokus på närhet till kunden lokalt. Målsättningen kommer fortsatt att vara en årlig tillväxt i förvaltningsresultatet om tio procent till oförändrat låg finansiell risk. Vi ser fram emot att fortsätta leverera värde till våra aktieägare med Norrporten ombord, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

- Vi är stolta över den utveckling som Norrporten haft sedan 2001. Genom försäljningen till Castellum får verksamheten bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas. Andra AP-fonden har varit ägare i Castellum sedan 2002 och vi ser positivt på att genom den här affären öka vårt ägande i Castellum. För AP2 innebär affären att vi tar ytterligare steg i vår förvaltningsstrategi att över tid öka andelen fastighetsinvesteringar på andra marknader, säger Eva Halvarsson, vd för AP2.

- Castellum är en bra köpare av Norrporten och vi är glada att kunna presentera den här affären. Castellum och Norrporten har kompletterande fastighetsbestånd och tillsammans blir de en stark aktör på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi ser positivt på att bli delägare i Castellum och har förväntningar på en långsiktigt fortsatt positiv utveckling för det sammanslagna bolaget, säger Karl Swartling, vd på Sjätte AP-fonden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem säljer Gallerian Kvasten i Kalmar

Ekonomi/Finansiering Lokala medier rapporterar att Gallerian Kvatsen i centrala Kalmar stått tom under en längre tid. Fastighetssverige ringde upp Corems transaktionschef Peeter Kinnunen för att få veta mer om försäljningen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige