Image
Jacob Karlsson.
Jacob Karlsson. Bild: Axel Ohlsson

K-Fastigheter visar starka Q2-siffror: "En bra känsla"

Bolag Jacob Karlsson och K-Fastigheter ökade förvaltningsresultatet cirka 29 procent under andra kvartalet.
Publicerad den 30 Juli 2021

Q2 2021 i siffror (2020):
Hyresintäkter 63,0 miljoner kronor (49,0)
Förvaltningsresultat 25,1 miljoner kronor (19,5)
Periodens totalresultat 200,7 miljoner kronor (111,3)
NAV (per aktie*) 19,46 kronor (13,86)
Antal lägenheter i förvaltning 2 305 stycken (1 865)
Antal lägenheter i pågående byggnation 1 699 stycken (1 249)
Antal lägenheter under projektutveckling 5 522 stycken (2 888)
Förvaltningsresultat (per aktie*) 0,12 kronor (0,10)
Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie 21,3 procent (-13,8)
*Justerat för split 6:1 genomförd den 7 juni 2021.

K-Fastigheter visar upp starka siffror för det andra kvartalet 2021.

Hyresintäkterna uppgick till 63,0 miljoner kronor (49,0), en ökning med 28,6 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 42,3 miljoner kronor (34,5), en ökning med 22,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 25,1 miljoner kronor (19,5), en ökning med 28,7 procent mot föregående år. Resultatet efter skatt blev 200,7 miljoner kronor (111,3), en ökning med 80,3 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie var 19,46 kronor per aktie, en ökning med 14 procent jämfört med vid årsskiftet och en ökning med 40 procent sedan 30 juni förra året.

I vd-ordet skriver Jacob Karlsson bland annat:

"Vi inledde året med att tillträda aktierna i Finja Prefab AB som tillsammans med våra produktionsanläggningar för lätta utfackningsväggar i trä samt nya förvärv av Kilen Prefab i Strängnäs utgör vårt fjärde affärsområde, Prefab. Vi står numera på fyra ben som vart och ett genererar positivt kassaflöde och resultat och som i symbios med varandra skapar en helt unik affärsmodell och mervärden för koncernen. Vi är så mycket mer än ett traditionellt fastighetsbolag. Faktum är att för det första halvåret har hela 60 procent av resultatet genererats i projektutveckling, byggnation och prefab. 40 procent har genererats i fastighetsförvaltning. Min uppfattning är att det är först när man äger hela processen som man kan säkerställa ekonomisk och miljömässig hållbarhet i alla led.

Koncernens resultat för det första halvåret uppgick till 371,1 mkr, vilket är en ökning om hela 82 procent jämfört motsvarande period föregående år. Vårt substansvärde per aktie ökade med 14 procent under första halvåret , vilket ska ställas i relation till vårt finansiella mål om en genomsnittlig substansvärdestillväxt om 20 procent per aktie och verksamhetsår. Tillväxttakten är hög och det kommer den fortsatt vara. Vi är väl positionerade för att möta våra finansiella och delvis uppdaterade operativa mål. Under årets första sex månader ökade våra hyresintäkter och förvaltningsresultat med 27 procent vardera jämfört motsvarande period föregående år."

Karlsson fortsätter:

"Vi har haft ett händelserikt andra kvartal där vi utökat vårt samarbete med BoKlok i en portföljaffär omfattande byggrätter för drygt 260 lägenheter varav BoKlok ska bygga 100. 40 av lägenheterna, belägna i Uppsala, är redan byggstartade. Det med BoKlok gemensamt uttalade målet om att skapa affärer för 1 000 lägenheter under tre år har vi nu nått halvvägs till.

Under andra kvartalet har vi även ingått avtal om förvärv av 25 procent av aktierna i Mjöbäcks Entreprenad AB, ett mycket välskött bolag som bygger ca 300 bostäder per år, fördelat lika mellan villor och bostadsrätter och med egen produktionsanläggning i Mjöbäck. Vi känner och har samarbetat med Mjöbäck under en längre tid och ser vårt ägande som en bra möjlighet att utöka samarbetet ytterligare. K-Fastigheter med fokus på att utveckla hyresrätten kan tillsammans med Mjöbäck erbjuda kommuner och andra samarbetspartners en fullständig lösning när det kommer till exploatering av flerfamiljshus med upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt samt äganderätter i form av villor och småhus. Tillsammans kan vi ta oss an större markområden och byggrättsportföljer vilket skapar synergier.

I vårt affärsområde Projektutveckling har vi god framförhållning och har under kvartalet haft fortsatt bra transaktionstempo av attraktiva byggrätter i strategiska lägen. Vid periodens utgång uppgick den samlade bygg- och projektportföljen till 7 221 lägenheter, vilket är en ökning med 75 procent mot motsvarande period föregående år. I affärsområde Bygg har vi startat tre projekt under det andra kvartalet samt färdigställt ett projekt. Vi arbetar dedikerat mot det nya operativa målet om att byggstarta 1 300 lägenheter på årlig basis innan 2023 års utgång och vi ser redan i år att vi ska nå vårt tidigare uttalade operativa mål för 2023 om att starta 1 000 lägenheter under ett verksamhetsår. Det samlade anskaffningsvärdet för egna nu pågående produktioner uppgår till 71 procent av marknadsvärdet vid färdigställande baserat på våra externa marknadsvärderingar per andra kvartalets utgång. Ett nyckeltal som vi internt betecknar "PTV" (produktion till värde) innebär att vi har hela 29 procents marginal vid nybyggnation"

"Det är med en bra känsla jag summerar första halvan av 2021. Jag känner stolthet över helt fantastiska medarbetare som levererat en tillväxt på aldrig skådad nivå i K-Fastigheters historia trots snart 18 månader av pandemi och nya förutsättningar. För att lyckas gäller det att tänka annorlunda och nytt, något som är en del av K-Fastigheters signum."

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY