Image
Nu tar Jacob Karlsson och Erik Selin K-Fastigheter till börsen.
Nu tar Jacob Karlsson och Erik Selin K-Fastigheter till börsen. Bild: Axel Ohlsson / Nicklas Tollesson

K-Fastigheter till börsen – värderas till 2 650 miljoner före emissionen

Bolag Nu går Jacob Karlssons och Erik Selins K-Fastigheter till börsen. Den första handelsdagen beräknas till 29 november.
Publicerad den 19 November 2019

Inga aktier säljs i samband med noteringen. Däremot nyemitteras B-aktier för 788 miljoner kronor, eller 906 miljoner kronor om en övertilldelningsoption utnyttjas.

Teckningskursen per B-aktie i Erbjudandet är 105 kronor, motsvarande en värdering av K-Fastigheter om sammanlagt cirka 2 650 mkr före erbjudandet.
• Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer erbjudandet uppgå till högst cirka 906 mkr, motsvarande högst 8 625 000 B-aktier och cirka 25,5 procent av det totala antalet aktier och 17,6 procent av det totala antalet röster i bolaget efter erbjudandet.
• Ett konsortium av institutionella investerare (Cornerstoneinvesterare) har, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att teckna 4 047 200 B-aktier i erbjudandet, vilket motsvarar totalt cirka 425 mkr och cirka 47 procent av erbjudandet förutsatt att erbjudandet fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
• Beräknad första dag för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm är den 29 november 2019.
• Carnegie har anlitats som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Danske Bank har anlitats som Joint Bookrunner i samband med erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till K-Fastigheter och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Carnegie och Danske Bank i samband med erbjudandet och upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.

Jacob Karlsson, vd och grundare av K-Fastigheter:
– Vi ser att vårt erbjudande möter marknadens efterfrågan på ett attraktivt hem till rätt kostnad. Med vårt bostadskoncept skapar vi kostnadskontroll och ekonomisk effektivitet i hela kedjan, från byggrätt till förvaltning under fastighetens livstid. Med en fastighets- och projektportfölj om drygt 3 500 bostäder har vi sedan starten 2010, genom främst egenutvecklade koncept, etablerat ett fastighetsbolag med starka positioner och engagemang på flera utvalda orter.

– Noteringen av Bolagets B-aktier är en viktig milstolpe i Bolagets historia. Vi är väldigt glada för det stora intresse vi mött från investerare – det visar att kapitalmarknaden ser potentialen i vårt kostnadseffektiva byggande och ägande av kvalitativa hyresbostäder. En investering i K-Fastigheter är en investering i ett hem, i ett bättre boende för många människor. Jag ser fram emot att välkomna nya aktieägare, som vill vara med och utveckla K-Fastigheter till att bli en av Nordens ledande aktörer för att utveckla hyresrätten.

Erik Selin, styrelseordförande i K-Fastigheter:
– Jacob Karlsson och hans medarbetare har lagt grunden till en ledande och rationell utvecklare och förvaltare av marknadens mest attraktiva bostadsfastigheter avseende såväl skick, standard och servicenivå. Bolaget har en stark affärsmodell, en lovande affärsplan och goda framtidsutsikter. Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att ge K-Fastigheter ytterligare stöd för att finansiera fortsatt tillväxt genom projektutveckling och nyproduktion av hyresbostäder för långsiktigt eget ägande och förvaltning samt resurser för att fortsätta leverera tillväxt och skapa aktieägarvärde.

Den 30 september 2019 utgjordes K-Fastigheters fastighetsbestånd av 63 fastigheter med 1 562 bostäder under förvaltning, 678 bostäder under pågående byggnation och 1 095 bostäder under projektutveckling. Den totala uthyrningsbara ytan för förvaltningsobjekten uppgick till cirka 128 300 kvadratmeter. Bostadsfastigheter utgjorde den största fastighetskategorin, motsvarande cirka 88 procent av fastighetsvärdet, medan kommersiella fastigheter utgjorde cirka 12 procent av fastighetsvärdet.

Det totala bokförda värdet på färdigställda förvaltningsfastigheter uppgick per den 30 september 2019 till 3 215,5 mkr. K-Fastigheters ambition är att bibehålla den historiskt starka tillväxten av fastighetsbeståndet och Bolaget har som mål att öka antalet byggstartade egenproducerade lägenheter från nuvarande produktion om 600 lägenheter per år till 1 000 lägenheter per år 2023. Målet är att tillväxten i det långsiktiga substansvärdet3 och förvaltningsresultatet per aktie ska öka med i genomsnitt minst 20 procent per år över en konjunkturcykel. Vid utgången av år 2023 är målet att äga och förvalta minst 5 000 lägenheter i Norden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Petter Stordalen är ingen förvaltare"

Bolag Stordalenägda Strawberry samlar all verksamhet inom fastighet under en ledning. Daniel Stenbäck blir vd för Strawberry Forever och Strawberry Brothers, samt styrelseordförande för Strawberry Properties. Daniel Stenbäck berättar för Fastighetssverige varför Petter Stordalen gör de här förändringarna, hur de arbetar vidare med transaktioner efter den jättelika hotellförsäljningen i Stockholm nyligen och när han tror att hotellmarknaden har återhämtat sig till tidigare nivåer igen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY