Image
Jacob Karlsson.
Jacob Karlsson. Bild: Axel Ohlsson

K-Fastigheter startar året starkt

Bolag Bolagets hyresintäkter och förvaltningsresultat upp 24 respektive 26 procent. "Äger processen från grus till hus".
Publicerad den 7 Maj 2021

K-Fastigheters Q1 i siffror:
Hyresintäkter: 59,5 miljoner kronor (47,8)
Projekt- och entreprenadintäkter: 225,1 miljoner kronor (4,6)
Bruttoresultat: 51,6 miljoner kronor (31,3)
Förvaltningsresultat: 19,6 miljoner kronor (15,5)
Periodens resultat: 168,2 miljoner kronor (92,3)
Långsiktigt substansvärde (NAV): 3 917,8 miljoner kronor (2 668,2)
Antal lägenheter i förvaltning: 2 277 (1 789)
Antal byggstartade lägenheter: 296 (263)
Antal lägenheter i pågående byggnation: 1 567 (963)
Antal lägenheter under projektutveckling: 5 281 (2 692)
Belåningsgrad: 54,8 procent (48,2)
Förvaltningsresultat per aktie: 0,54 kronor (0,46)
Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie: 2,3 procent (50,6 procent)
Långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 109,17 kronor (78,74)
Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 7,0 procent (5,0 procent)
Resultat per aktie: 4,96 kronor (2,72)

Jacob Karlsson, vd på K-Fastigheter, kommenterar:
"Vi har inlett året i ett fortsatt högt tempo och andas optimism om att pandemins värsta samhällsekonomiska effekter ligger bakom oss. Under årets första kvartal har vi välkomnat våra nya familjemedlemmar i Finja Prefab som står för en betydande del av vårt nya fjärde affärsområde, Prefab. Jag har under hela K-Fastigheters historia predikat att K-Fastigheter är så mycket mer än ett traditionellt fastighetsbolag. Vi står nu på fyra ben som vart och ett genererar positivt kassaflöde och resultat men som i symbios kan skapa en helt unik affärsmodell och mervärden för koncernen. Som Kaj Grönvall, VD för Finja Prefab så fint uttryckte det "Vi äger processen från grus till hus". Och det är först när man äger hela processen som man kan säkerställa ekonomisk och miljömässig hållbarhet i alla led. Det är med en riktigt bra magkänsla vi inleder 2021, med högt tempo och mot ett nytt operativt mål om 1 300 årliga byggstarter innan 2023 års utgång, vilket känns realistiskt och inom räckhåll. Vårt tidigare mål om 1 000 byggstartade lägenheter innan 2023 utgång kommer vi uppnå redan under detta verksamhetsår."

Han fortsätter:
"Under årets första tre månader genererade vi en substansvärdestillväxt per aktie om 7 procent. Hyresintäkter och förvaltningsresultat ökade med 24 procent respektive 26 procent jämfört motsvarande kvartal 2020. Därtill har vi fått fart på uthyrningen i Folkparken-projektet i Växjö, där vi tidigare redovisat en högre initial vakans i samband med färdigställande av projektet. Nu ser det ut som att vi kan stänga vakansen strax efter halvårsskiftet förutsatt att vi håller nuvarande nettouthyrningstakt.i Den ekonomiska uthyrningsgraden vid kvartalets utgång uppgick till 93 procent mot 91 procent vid årsskiftet. Vår totala fastighetsportfölj har ökat med 47 procent sett till marknadsvärde jämfört med motsvarande kvartal föregående år och antalet lägenheter i förvaltning har ökat med 27 procent".

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Ett politiskt magplask utan dess like"

Bostäder Lennart Weiss kommenterar regeringskrisen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY