Image
Siv Malmgren.
Siv Malmgren. Bild: John Mattson

John Mattsons hyresintäkter upp 30 procent

Bolag I sin första delårsrapport sedan börsnoteringen i somras visar John Mattsson upp en stark ökning av hyresintäkterna.
Publicerad den 23 Augusti 2019

Rapporten i korthet:
- Hyresintäkterna uppgick till 124,9 Mkr (96,4), en ökning med 30 procent.
- Förvaltningsresultatet uppgick till 20,5 Mkr (8,2) motsvarande 0,61 kr per aktie (0,27).
- Förvaltningsresultatet har under perioden belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (4,4) kopplat till genomförd börsnotering.
- Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 51,4 Mkr (132,6), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -24,7 Mkr (-6,3).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,8 Mkr (149,2), motsvarande 0,94 kr per aktie (4,97).
- Fastighetsvärdet uppgick till 6 173,1 Mkr (5 845,2).
- Investeringarna uppgick till 82,2 Mkr (974,0 varav 801,9 Mkr avsåg förvärv av Käppala 2018).

Vd, Siv Malmgren, kommenterar:

"Den 5 juni noterades John Mattson på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, en viktig milstolpe i bolagets historia. Parallellt med vårens noteringsarbete har förädlings- och förtätningsprojekten drivits vidare", skriver hon i sitt vd-ord och fortsätter:

"Bolagets introduktion på börsen var ett logiskt steg i vår fortsatta utveckling eftersom det ökar kännedomen om bolaget, stärker bolagets profil och skapar tillväxtmöjligheter. Med noteringsprocessen bakom oss kan vi nu med full kraft fokusera på affärsverksamheten".

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Bostäder: Så ska nya Skåneaktören växa

Bolag J+S Projektutveckling är en uppstickare på den skånska marknaden för bostadsutveckling med en färsk första markanvisning att jobba med. Medgrundaren och delägaren Claes Jeppsson berättar för Fastighetssverige hur han ser på företagets tillväxtambitioner och ger sin bild av den skånska bostadsmarknaden just nu.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY