Image
Per Nilsson.
Per Nilsson. Bild: Hans Alm

John Mattson ökar förvaltningsresultatet

Bolag Under andra kvartalet ökade John Mattsons förvaltningsresultat per aktie med 85 procent, jämfört med andra kvartalet 2021. Justerat för engångspost 2021 ökade förvaltningsresultatet per aktie med 63 procent. Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie ökade med 29 procent.
Publicerad den 18 Augusti 2022

Januari – juni 2022
# Hyresintäkterna uppgick till 312,0 Mkr (162,6), en ökning med 92 procent.
# Förvaltningsresultatet uppgick till 92,5 Mkr (45,3), motsvarande 2,49 (1,35) per aktie, en ökning om 85 procent. Justerat för engångspost 2021 var tillväxten 63 procent.
# Långsiktigt substansvärde uppgick till 7 028,0 Mkr (4 831,2), motsvarande 185,45 kr per aktie (143,49), en ökning med 29 procent.
# Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 280,8 Mkr (434,0) och värdeförändring för räntederivat uppgick till 225.0 Mkr (23.3).
# Periodens resultat efter skatt uppgick till 466,5 Mkr (395,3).
# Fastighetsvärdet uppgick till 16 775,2 Mkr (8 651,1).
# Investeringarna uppgick till 812,0 Mkr (260,1), varav 643,2 Mkr (170,6) avsåg förvärv.

John Mattsons vd Per Nilsson kommenterar rapporten:
– Efter en period av stark tillväxt renodlar vi fastighetportföljen och stärker bolaget ytterligare inför framtiden. Genom försäljning av tre fastigheter skapar vi förutsättningar för en mer kostnadseffektiv förvaltning och tar ett tydligt steg mot en lägre belåningsgrad. Under andra kvartalet har vi tecknat avtal om refinansiering av banklån samt upphandlat räntesäkringar vilket väsentligt ökat den genomsnittliga kredit- och räntebindningstiden. Jag är mycket stolt över att vi under andra kvartalet ökat vår ambition inom hållbarhet och antagit nya långsiktiga hållbarhetsmål. Vi har även gjort en översyn av våra långsiktiga finansiella mål där målet kopplat till fastighetsvärde utgår då det uppfylldes redan vid utgången av 2021. Övriga finansiella mål kvarstår.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Hovrätten svarar på kritiken från Bonava och Roschier

Juridik Tidigare i veckan publicerade Fastighetssverige kritik från Bonava och advokatbyrån Roschier som gällde att Svea hovrätt tagit fram en beräkningsmodell för hur presumtionshyror kan höjas i takt med den lokala hyresökningen. Nu svarar hovrättsrådet Mats Holmqvist på kritiken.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige