Image
Siv Malmgren, vd för John Mattson.
Siv Malmgren, vd för John Mattson. Bild: John Mattson

John Mattson: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat för helåret uppgick till 64,9 miljoner kronor (23,7), motsvarande 1,93 kronor per aktie (0,74).
Publicerad den 19 Februari 2020

Helårssiffrorna:
• Hyresintäkterna uppgick till 253,0 Mkr (218,3), en ökning med 16 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 64,9 Mkr (23,7) motsvarande 1,93 kr per aktie (0,74).
• Förvaltningsresultatet har under året belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (19,6) kopplat till genomförd börsnotering under året.
• Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 165,6 Mkr (208,9), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 4,6 Mkr (0,8).
• Årets resultat efter skatt uppgick till 178,8 Mkr (222,3), motsvarande 5,31 kr per aktie (6,98).
• Fastighetsvärdet uppgick till 6 365,2 Mkr (6 039,5).
• Investeringarna uppgick till 160,1 Mkr (1 091,9 varav 804,5 Mkr avsåg förvärv av Käppala 2018).
• Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019.

I december 2019 ingick John Mattson avtal om att förvärva 541 hyreslägenheter av Sollentuna Stadshus AB. Bostäderna ligger i områdena Rotsunda och Rotebro. Tillträde sker i maj 2020.

Inflyttning i de nybyggda ungdomslägenheterna i U25 skedde under fjärde kvartalet 2019. Uppgraderingar av lägenheter i Käppala fortgår och sammanlagt basuppgraderas närmare 400 lägenheter fram till halvårsskiftet 2021. Under 2019 totaluppgraderade bolaget färre än 100 lägenheter men inklusive det antal som under kommande tvåårsperiod ska totaluppgraderas kan målet nås, d.v.s 100 totaluppgraderade lägenheter per år över tid.

– Under 2019 ökar hyresintäkterna med 16 procent, vilket förklaras av Käppalaförvärvet och de nybyggda Parkhusen vilka gav driftnettoeffekt från och med halvårsskiftet 2018. Detta bidrar till den genomsnittliga tillväxten i förvaltningsresultatet per aktie om 159 procent, säger Siv Malmgren, vd för John Mattson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Från fem till 23 våningar – Sickla stationshus blir kommunikationsnav

Bygg/Arkitektur Atrium Ljungberg ska bygga ett 23-våningshus i Sickla för bland annat kontor, restaurang och tunnelbaneuppgång med biljetthall. Redan nu har man påbörjat de grundläggande arbetena för den kommande tunnelbaneuppgången och Stationshuset planeras stå klart 2024.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY