Image
Johan Skoglund, vd för JM.
Johan Skoglund, vd för JM. Bild: JM

JM tar strid mot Finansinspektionen gällande konsolidering av BRF:er

Juridik Finansinspektionen meddelade i förra veckan beslut avseende JM:s årsredovisning 2017 med innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JMs koncernredovisning. JM delar inte FI:s bedömning utan ser det principiellt angeläget att frågan blir ytterligare belyst genom prövning i domstol och kommer därför att överklaga FI:s beslut.
Publicerad den 27 Maj 2020

Finansinspektionens beslut, som fattats med anledning av den utredning av svenska bostadsutvecklares redovisning av bostadsutveckling vilken JM har informerat om tidigare, innebär att JM fått en erinran och att JM ska ändra redovisningssätt i kommande finansiella rapporter.

IFRS är ett principbaserat regelverk vars tillämpning ofta kräver bedömningar och där olika slutsatser i så komplexa frågor som den nu aktuella många gånger kan vara möjliga. Bostadsrättsföreningarnas självständighet är fundamental för JM:s affär och JM:s bedömning är att JM:s affärsmodell och struktur innebär att föreningarna även ur ett redovisningsmässigt perspektiv är att anse som självständiga.

Redovisningsregelverket har i denna fråga inte ändrats på många år. JM:s uppfattning och bedömning har beskrivits i JM:s finansiella rapportering och under lång tid accepterats även av börsen i dess tidigare roll som tillsynsansvarig. Utöver nuvarande och tidigare revisorer har JM också stöd i sin tolkning i form av utlåtanden från välrenommerade experter.

JM delar inte FIs bedömning och även om en förändrad redovisning inte påverkar JM:s segmentsredovisning, projektstyrning eller riskprofil finner JM det principiellt angeläget att frågan blir ytterligare belyst genom rättslig prövning i domstol och kommer därför att överklaga FI:s beslut.

JM anser att segmentsredovisningen, som fortsatt baseras på successiv vinstavräkning med bostadsrättsföreningen som kund, bäst speglar den ekonomiska innebörden i JM:s affär samtidigt som den korrelerar med den interna styrningen som tar sin utgångspunkt i koncernens kassaflöden, riskprofil och kapitalallokering. FI:s tolkning av koncernredovisningen påverkar heller inte moderbolagets redovisning där intäkterna fortsatt kommer att redovisas över tid (successivt).

Finansinspektionens uppfattning om bostadsrättsföreningarnas självständighet ur ett redovisningsmässigt perspektiv påverkar inte heller föreningarnas faktiska oberoende. Föreningarnas styrelser utses av en från JM fristående aktör och JM har aldrig någon representation i föreningarnas styrelser. Detta säkerställer ett starkt konsumentskydd och en trygghet för bostadsköparna.

JM har i årsredovisningarna för 2018 och 2019 lämnat upplysningar om effekter för resultat, eget kapital och bostadsrättsföreningarnas skulder för det fall att bostadsrättsföreningarna skulle konsolideras. JM avser att fortsätta lämna sådana upplysningar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Det här planerar Ilija Batljan efter jätteaffären

Bolag SBB köpte i slutet av förra veckan en större portfölj med förskolor från norska Laeringsverkstedet för ett överenskommet fastighetsvärde om 4,25 miljarder norska kronor. SBB:s vd och grundare Ilija Batljan berättar för Fastighetssverige varför de gjorde affären och hur lång tid processen tog. Han beskriver också varför just SBB kan göra den här typen av transaktioner och inte så många andra på marknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY