Image
Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.
Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Bild: Jernhusen

Jernhusen stärker sin finansiella position

Bolag Jernhusens delårsrapport visar på fortsatt finansiell robusthet. Bolaget pekar på att en låg belåningsgrad, hög räntetäckningsgrad och tillgång till kapital på marknaden skapar goda förutsättningar för företagets pågående och planerade investeringar i hållbara fastigheter och svensk infrastruktur. Det skapar förutsättningar att fortsätta bidra till kollektivt resande och godstransporter på järnväg.
Publicerad den 29 Oktober 2022

Händelser under och efter perioden:

I september ingicks en avsiktsförklaring med Göteborgs stad om förvärv av byggrätten för Västlänkens Mittuppgång.

I oktober frånträddes en fastighet i Malmö med ett underliggande fastighetsvärde om 165 MSEK.

Fastighetsintäkterna ökade med 9,5 procent under delårsperioden till följd av högre lokalintäkter samt ökade rörliga intäkter på stationerna.

Förvaltningsresultatet ökade med 34,7 procent vilket främst beror på högre intäkter och lägre drift- och administrationskostnader jämfört med föregående år.

Värdeförändring på fastigheterna uppgick till plus 2,9 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror främst på ökade hyror och projektresultat från utvecklingsprojekt.

Periodens resultat ökade främst till följd av positiva värdeförändringar fastigheter och finansiella instrument.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige