Image

Jernhusen: 22 procent högre rörelseresultat

Bolag Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 22 procent under 2014 jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen beror på gynnsamma omvärldsfaktorer, färdigställda projekt samt på ett fokuserat arbete med att öka intäkterna och att effektivisera verksamheten.
Publicerad den 4 Februari 2015
Kerstin Gillsbro. Bild: Jernhusen
Kerstin Gillsbro.

Fastighetsintäkterna uppgick till 1 181 (1 104) miljoner kronor.

Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 22 procent och uppgick till 483 (397) miljoner kronor. Förbättringen förklaras både av ökade intäkter och lägre kostnader tack vare effektiviseringar.

Rörelseresultatet uppgick till 722 (642) miljoner kronor.

Årets resultat efter skatt uppgick till 389 (513) MSEK och har påverkats av värdeförändringar på derivat om –222 (155) miljoner kronor och skatt om 34 ?(–137) miljoner kronor.

Investeringar i fastigheter uppgick till 1 191 (1 288) miljoner kronor.

Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 838 miljoner kronor till 12 164 (11 327) miljoner kronor. Förändringen förklaras av avyttringar och investeringar.

– Att det kollektiva resandet ökar beror till stor del på att branschen samarbetar för att göra det mer attraktivt att resa. Vårt bidrag är att utveckla stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler. Vi ser framtiden an med stor optimism och en stark vilja att samarbeta för branschens fortsatta utveckling, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Property Matchmaking med Relier

Presenteras av Relier Real Estate Advisor

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY